AICESIS Roma, 21-23 iulie 2011

AICESIS Roma, 21-23 iulie 2011

Informare cu privire la participarea CES România la cea de a 12-a Reuniune Internaţională a consiliilor economice şi sociale şi instituţiilor similare şi la Adunarea Generală a AICESIS 21-23 iulie 2011, Roma.


Vă informăm că o delegaţie a CES România, compusă din domnul Florian Costache -  preşedinte, domnul Dragoş Mihalache - vicepreşedinte  şi doamna Monica Bănărescu - director al Direcţiei relaţii internaţionale şi relaţii publice, a participat la cea de a 12-a Reuniune Internaţională a consiliilor economice şi sociale şi instituţiilor similare şi la Adunarea Generală a AICESIS, care au avut loc în perioada 21-23 iulie 2011, la Roma (Italia). Delegaţiei noastre i s-a alăturat şi un reprezentant al Ambasadei României la Roma.

Cu acest prilej au fost organizate mai multe evenimente: Adunarea Generală şi cele două consilii de administraţie AICESIS tradiţionale (vechea şi noua componenţă), ceremonia AICESIS de decernare a Premiilor OMD 2010, o masă rotundă internaţională cu participarea unor personalităţi de înalt nivel internaţional asupra temei principale de lucru a AICESIS pentru perioada 2009-2011: "Rolul CES în noua guvernanţă globală economică, socială şi de mediu."

În cadrul Adunării Generale a AICESIS, CES România a primit un loc în Consiliul de Administraţie al acestei asociaţii. Următoarea reuniune a Consiliului de Administraţie AICESIS va avea loc în luna decembrie, anul curent, la Amman, Iordania.

În ziua de 23 iulie, a avut loc şi Adunarea Generală a Uniunii consiliilor economice şi sociale şi a instituţiilor similare ale statelor şi guvernelor membre ale francofoniei (UCESIF). În cadrul acestei reuniuni s-a reînnoit Biroul UCESIF, preşedintele CES din Benin preluând preşedinţia uniunii. Domnul preşedinte Florian Costache şi-a menţinut funcţia de vicepreşedinte al UCESIF.

Pe parcursul acestor întâlniri, delegaţia CES România a deschis posibilitatea stabilirii unor relaţii interinstituţionale fructuoase cu diferite CES-uri şi instituţii similare din întreaga lume (ex: CES China, Camera Publică a Federaţiei Ruse, Comitetul Economic şi Social Israel, Comitetul Economic şi Social European - Bruxelles, etc.)

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate