Assemblée générale de UCESIF Athènes 2013

Les 4 et 5 Juillet 2013, à Athènes, en Grèce, a tenu sa 8ème Assemblée Générale de l'Union Conseils économiques et sociaux et institutions similaires et aux gouvernements des États membres de la Francophonie (UCESIF). De notre institution a participé à une délégation de M. le Président et M. Florian Costache. Radu Minea membre.


[RO] La acest eveniment, pe lângă membrii UCESIF, au participat ca observatori reprezentanţii OIF (Organizaţia Internaţională a Francofoniei), precum și reprezentanţi ai Comitetului Economic și Social European.

Conform agendei, au fost analizate şi aprobate, cu modificări, propunerile pentru Statutul şi Regulamentul intern al uniunii, rezultate în urma discuţiilor şi care au stat la baza alegerilor care au urmat. De asemenea, a fost aprobat Raportul Moral şi Financiar al uniunii, prezentat de Secretarul General, dna Elisabeth Dahan, al cărui mandat s-a încheiat.

Ca urmare a alegerilor desfăşurate în concordanţă cu prevederile statutare aprobate, a fost ales în funcţia de Preşedinte al UCESIF dl Christos Polyzogopoulos - președinte al CES Grecia, iar în funcția de prim-vicepreşedinte (viitor preşedinte conform statutului) dl Driss Guerraoui - secretar general al CES Maroc. Dl președinte Florian Costache a fost ales în funcția de vicepreședinte al uniunii, pentru un nou mandat.

După transferarea atribuţiilor către noul Birou şi convocarea acestuia în prima şedinţă, s-a dezbătut şi aprobat cu modificări foaia de drum prezentată de dl Michel Doucin, noul secretar general al uniunii, unde a fost inclusă şi propunerea României privind organizarea în luna noiembrie a primului Forum Mondial de Afaceri, la Bucureşti, susţinută de dl Florian Costache, ca o expresie a pragmatismului ce trebuie să caracterizeze activitatea UCESIF şi a câştigării încrederii mediului de afaceri, a investitorilor internaţionali, pentru ieşirea din criză prin dezvoltare economică.

Masa rotundă şi prezentarea situaţiei din CES-urile naţionale a fost extrem de utilă, atât pe termen scurt, dar şi ca direcţii pe termen lung, ca urmare a intervenţiilor dlor Henri Malosse, preşedintele Comitetului Economic şi Social European, şi Georges Dassis, preşedintele Grupului lucrătorilor, CESE.

În cadrul discuţiilor pe marginea Raportului de activitate, s-a subliniat favorabil activitatea desfăşurată, specificându-se succesul seminarului organizat la Bucuresti, în zilele de 13 și 14 mai 2013.

«Novembre 2017»
LMMJVSD
   1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate