Avizul pentru Legea-cadru privind salarizarea unitară

Luni, 21 septembrie 2010, Consiliul Economic şi Social, întrunit în plen, a analizat, în vederea avizării, proiectele de lege pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în faţa Parlamentului României marţi, 15 septembrie 2010.


Privitor la Proiectul de Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice: nu s-a putut îndeplini condiţia prevăzută în art. 27 alin. (2) din Legea nr. 109/1997 (majoritatea de 3/4 din numărul membrilor prezenţi). Astfel, 8 membri ai Plenului au votat pentru avizarea favorabilă a proiectului de act normative, 13 membri ai Plenului au votat pentru avizarea negativă a proiectului de act normativ, iar 6 membri ai Plenului s-au abţinut de la vot.

Privitor la Proiectul de Lege "Codul educaţiei": nu s-a putut îndeplini condiţia prevăzută în art. 27 alin. (2) din Legea nr. 109/1997 (majoritatea de 3/4 din numărul membrilor prezenţi). Astfel, 13 membri ai Plenului au votat pentru avizarea favorabilă a proiectului de act normativ, 8 membri ai Plenului au votat pentru avizarea negativă a proiectului de act normativ, iar 4 membri ai Plenului s-au abţinut de la vot.


Biroul Relaţii Publice şi Informare

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate