Cautare | loi

S-a căutat şirul "loi" în cadrul website-ului.


1. Legislaţie

Legea nr. 248/2013 - Republicată - privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social. http://www.ces.ro/legislatie/ro/9


2. Organizare

Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile. http://www.ces.ro/organizare/ro/2


3. Regulament funcţionare

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social http://www.ces.ro/regulament-functionare/ro/29Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate