Cautare | relations internationales

S-a căutat şirul "relations internationales". Nu s-a găsit exact expresia căutată de dvs. Am găsit în schimb articole care conţin expresia "relat".


1. Posturi vacante

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL cu sediul în Str. Dr. Dimitrie D. Gerota, nr. 7 - 9, Sector 2, Bucureşti, organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi: http://www.ces.ro/posturi-vacante/ro/24


2. Relaţii Internaţionale

Recomandare a Consiliul Comisiei Europene privind Programul național de reformă al României pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2018 http://www.ces.ro/relatii-internationale/ro/48


3. Rezultatele concursului

Rezultatele concursului http://www.ces.ro/rezultatele-concursului/ro/130


4. Norme metodologice ale Legii 544/2001

Normele metodologice stabilesc principiile, procedurile şi regulile de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. http://www.ces.ro/norme-metodologice-ale-legii-544-2001/ro/21


5. Locaţia CES

Consiliul Economic şi Social pe Google Map http://www.ces.ro/locatia-ces/ro/14Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate