CES Roumanie a assisté au conseil d'administration de l'AICESIS

Une délégation représentant le Conseil économique et social de la Roumanie, composée de M. Florian Costache, président du CES, Dragos Mihalache, vice-président, Ion Samoilă, vice-président, et Mme Eugenia Stefanescu, Directeur du Département des relations internationales et des relations publiques, a assisté au conseil d'administration Association internationale des Conseils sociaux institutions similaires économique et (AICESIS) à partir de 2 Mars 2016 et un groupe de travail sur "les pratiques, le fonctionnement et les méthodes de travail du CES", qui a eu lieu les 3 et 4 en Mars 2016 Madrid, Espagne.


Participarea CES România la Consiliul de administrație al AICESIS și la un Grup de lucru cu tema "Practicile, funcționarea și modalitățile de lucru ale CES", ce au fost organizate de CES din Spania împreună cu AICESIS,
2-4 martie 2016, Madrid


CES România a participat la Consiliul de administrație al AICESIS

Lucrările s-au desfășurat la sediul CES din Spania, la adresa Calle Huertas n°73 - 28014 MADRID,  conform programului și anume:

În ziua de 2 martie 2016,  începând cu ora 14:30,  a avut loc Consiliul de administrație al AICESIS, la care CES din România a participat în calitate de membru al CA din partea Europei. În acest cadru, membrii CA au fost invitați să adopte ordinea de zi.

În continuare, CES-ul din Republica Dominicană, care deține președinția actuală a Asociației, a prezentat tema principală a președinției AICESIS pentru perioada 2015-2017, și anume: "Rolul CES-IS în combaterea inegalităților datorate sărăciei". Dna Iraima Capriles, director executiv, a dat citire unei note conceptuale care a fost difuzată tuturor participanților.
CES România a participat la Consiliul de administrație al AICESIS
Au urmat discuții și dezbateri asupra următoarelor puncte de pe ordinea de zi a Consiliului de Administrație, și anume: situația COP 21 și posibile continuări, activități comune cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) - raport asupra Conferinței de la Haga și continuare - bază de date - prezentarea temei de lucru a următoarei conferințe comune 2016-2017 - alte activități comune la nivel național și regional, raport asupra grupurilor de lucru ECOSOC, pregătirea celei de-a IV-a Școli de vară AICESIS care va avea loc la Alger, în luna septembrie 2016, alegerea noului SG al AICESIS (raport asupra dosarelor de aplicație și constituirea comitetului de selecție).

La punctul 8 al Ordinii de zi, Diverse, a fost stabilită data următoarei AG de la Cotonou (Benin) pentru zilele de 14-15-16 septembrie 2016, s-au discutat noi contacte cu UNDESA și UNESCO, și au fost dezbătute cele două inițiative ale CES-ului din România, și anume: modificarea Statutului AICESIS prin crearea unei poziții de prim-vicepreședinte și invitația pe care CES din România a adresat-o CES-urilor membre ale AICESIS interesate de a participa la o reuniune care să aibă loc la București, în zilele de 10 și 11 iunie 2016, având o temă de mare actualitate, și anume: "Migrația în Europa, provocări, oportunități, soluții".

Ambele propuneri lansate de CES din România au fost aprobate de Consiliul de Administrație de la Madrid, urmând ca modificarea Statutului AICESIS să fie aprobată la Adunarea Generală care va avea loc în luna septembrie a acestui an la Cotonou, în Benin.

În ziua de 3 martie 2016, la ora 09:30, a început Atelierul Internațional cu tema "Bunele practici de funcționare cotidiană a CES-IS".

La sesiunea de deschidere, au luat cuvântul domnul Marcos Peña, președintele CES-ului din Spania și domnul Agripino Núñez, președintele AICESIS. A fost făcută o prezentare generală a grupului de lucru, au fost detaliate obiectivele și metodele și au fost prezentate răspunsurile CES-urilor la chestionarul trimis anterior referitor la modalitatea de funcționare a fiecărui CES. Moderator: președintele CDES din Coreea, dl KIM. Dae-hwan.

Reuniunea a continuat cu o prezentare susținută de dl Youcef GHELLAB, șeful Unității de Dialog social și Tripartitism din cadrul Departamentului pentru Guvernanță, OIM, cu tema "Formele de dialog social și evoluția acestuia în decursul ultimilor ani".

Au urmat discuții pe acest subiect.

Cea de a doua sesiune a avut ca temă "Modalități de consolidare a eficienței/influenței CES/IS-urilor, iar moderatorul a fost domnul José CAMPOS, vicepreședinte al CES-ului din Spania. Au mai prezentat modele de bune practicii și experiența CES-urile din Senegal, Olanda, Coreea, Republica Dominicană și Rusia.

În ziua de 4 martie 2016 a avut loc cea de a 3-a sesiune de dezbateri cu tema "Modalități de consolidare a legitimității, reprezentării și licenței de funcționare a CES-IS". Moderatorul sesiunii a fost doamna Hadja Rabiatou Serah DIALLO, președinta CES-ului din Guineea.

Au fost detaliate experiențele și bunele practici ale CES-urilor din China, Franța, Spania și Curaçao.

Doamna Véronique Timmerhuis, secretar general al SER din Olanda, a concluzionat susținând utilitatea unor cursuri de formare în vederea perfecționării activității CES-urilor, care ar avea loc la Torino, a unor reuniuni regionale pe fiecare continent în parte, precum și a prezentării bunelor practici ale CES-urilor la fiecare reuniune internațională a asociației.

La rândul său, Domnul Florian Costache, președinte al CES România, a luat cuvântul exprimându-și părerea că aceste sesiuni de bune practici și schimburi de experiență sunt foarte utile, că nu există exemplul perfect de funcționare, dar că fiecare CES poate să profite de experiența altora pentru a-și ameliora și dezvolta activitatea. Domnia sa a mai propus ca la sfârșitul fiecărei întâlniri să existe o conferință de presă prin care mass-media sa fie informată în legătură cu concluziile și expertizele obținute în urma dezbaterilor.

Dl Marcos Peña, președinte al CES din Spania, și domnul Agripino Núñez, președintele AICESIS și președinte al CES-ului din Republica Dominicană, au susținut discursurile de încheiere a acestei reuniuni internaționale.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate