Civil Society Media" organizat de Departamentul de Comu" name="description" />

Civil Society Media

În zilele de 25 şi 26 noiembrie 2013, s-a desfăşurat cea de a 7-a ediţie a Seminarului "Civil Society Media" organizat de Departamentul de Comunicare din cadrul Comitetului Economic şi Social European, cu sprijinul Parlamentului European, la sediul Comitetului Economic şi Social European din Bruxelles, Belgia.


Seminar "Civil Society Media"
25 - 26 noiembrie 2013
CESE, Bruxelles


Instituţia noastră a fost reprezentată de doamna Monica Bănărescu, director relații internaționale și relații publice.

Seminarul a oferit o platformă destinată să reunească oameni şi idei şi să înlesnească schimbul de experienţă în domeniul comunicării. Bazată pe o abordare în parteneriat, conferinţa și-a propus să faciliteze reflecţia, să promoveze schimbul de cunoştinţe şi bune practici şi să încurajeze crearea de reţele.

Seminarul din acest an a examinat modalităţile de comunicare a valorii adăugate a integrării europene înainte de viitoarele alegeri pentru Parlamentul European. Mai precis, seminarul s-a referit la:

bulletConstruirea imaginii şi a brandului european;
bulletComunicarea costului non-Europa;
bulletImpactul peisajului mass-media în schimbare în domeniul comunicării publice;
bulletComunicări electorale: europene şi naţionale.

În seara primei zile, participanţilor le-a fost prezentat Parlamentarium-ul, centrul de vizitare al Parlamentului European, după care a avut loc o cină de socializare.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate