Communiqué de presse Migration en Europe

[RO] La Bucureşti în zilele de 16 şi 17 iunie 2016 a avut loc conferinţa internaţională cu tema "Migraţia în Europa. Rolul CES-urilor şi al instituţiilor similare: provocări, responsabilităţi, soluţii".


Comunicat de presă [RO]
Press release [EN]
Discurs Președinte CES [RO]
Discurs Președinte AICESIS [FR]
Scrisoare de multumire Venturini [EN]
CES Palestina [EN]
CES Guinea [FR]
CES Liban [FR]
CES Burkina Faso [FR]
Manifestarea a fost organizată de Consiliul Economic şi Social (CES) România şi de Asociaţia Internaţională a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare (AICESIS). Participanţii, care au reprezentat 16 ţări din Africa, America Latină, Europa şi Orientul Mijlociu, au analizat migraţia transfrontalieră, unele căi şi metode de gestionare a fenomenului precum şi consecinţele pentru ţările de origine, de tranzit şi ţările gazdă.Migraţia în Europa
În cuvântul de deschidere, preşedintele Consiliului Economic şi Social România, domnul Florian Costache, a precizat, printre altele: "Dacă ţările de origine au puţine mijloace pentru a controla fluxul migraţionist, ţările de tranzit şi cele de destinaţie situate prioritar în Europa experimentează soluţii mai mult sau mai puţin eficiente şi care au puţine şanse să se transforme întro politică comună. Guverne diferite adoptă strategii diferite şi opinia publică reacţionează diferit de la o ţară la alta la această nouă provocare."

Migraţia în Europa
Aceeaşi preocupare pentru situaţia existentă, dar şi pentru găsirea unor soluţii acceptabile şi eficiente a afirmat-o şi preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare (AICESIS), domnul Agripino Nunez.

Discuţiile au vizat rolul CES-urilor şi al instituţiilor similare în dialogul dintre ţările de origine, ţările de tranzit şi ţările gazdă, în special în ceea ce priveşte poziţia comună asupra unui demers bazat pe respectarea drepturilor omului precum şi implicarea acestor instituţii în procesul de elaborare a unor politici comune privitoare la controlul migraţiei, integrarea şi incluziunea migranţilor în societăţile din ţările gazdă. Au fost analizate punctele de vedere ale reprezentanţilor ţărilor de emigrare, de tranzit şi ale ţărilor gazdă.

Participanţii au oferit explicaţii pertinente privitoare la natura, cauzele, implicaţiile şi efectele migraţiei şi au subliniat posibilităţile CES-urilor de a dialoga cu instituţiile guvernamentale şi cu societatea civilă din ţările gazdă în vederea integrării migranţilor în societate şi pe piaţa muncii.

In special, toţi participanţii la conferinţă şi-au exprimat solidaritatea şi sprijinul faţă de preşedinţii Consiliilor Economice şi Sociale din Iordania, Liban şi Palestina, precum şi faţă de migranţii din aceste ţări.

La următoarea reuniune a Adunării Generale a AICESIS, ce va avea loc în septembrie 2016 la Cotonou, în Benin,vor fi prezentate un raport şi o propunere de declaraţie.


Preşedintele AICESIS
Agripino Antonio
NÚNEZ COLLADO
Preşedintele CES România
Florian COSTACHE
b>

Bucureşti, 17 iunie 2016

Si vous ne pouvez pas visualiser les fichiers Download Adobe AcrobatReader PDF ci-joint, puis cliquez ici pour télécharger Adobe ReaderSi vous ne pouvez pas visualiser les fichiers Microsoft Office Word MS Word ci-joint, puis cliquez ici pour télécharger Word Viewer


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate