Conştientizarea şi promovarea dialogului social

În perioada 29-30 iunie 2011 secretarul general al CES, domnul Marin Suliman, a participat la lucrările Conferinţei Naţionale cu tema 'Conştientizarea şi promovarea dialogului social la nivel teritorial şi naţional al partenrilor sociali din industria lemnului', organizată de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului.


Conştientizarea şi promovarea dialogului social la nivel teritorial şi naţional al partenrilor sociali din industria lemnului

Conferinţa a reprezentat o continuare a promovării proiectului "Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului", proiect cofinanţat din Fondul Social European POSDRU.

Conştientizarea şi promovarea dialogului social la nivel teritorial şi naţional al partenrilor sociali din industria lemnului

Pe timpul dezbaterilor, domnul Marin Suliman a evidenţiat rolul Consiliului Economic şi Social din România la armonizarea poziţiilor Guvernului, patronatelor şi sindicatelor în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi socială a României şi a prezentat direcţiile strategice de acţiune ale CES România în elaborarea şi implementarea unui cadru legislativ stabil, previzibil şi permisiv, necesar mediului de afaceri autohton şi investitorilor străini.

De asemenea, secretarul general al CES a făcut o amplă prezentare a reglementărilor privitoare la CES incluse în noua lege a dialogului social şi a scos în evidenţă prevederile legale care fluidizează şi eficientizează dialogul tripartit şi implicarea societăţii civile la acest dialog.

La conferinţă au participat salariaţi din industria lemnului, lideri de sindicat, şi parteneri de dialog social.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate