Décision sur validation l'élection Président du CES

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, cu modificările şi completările ulterioare,


Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC
Se validează alegerea domnului Florian Costache în funcţia de preşedinte al Consiliului Economic şi Social.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din data de 20 aprilie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucureşti, 20 aprilie 2010
Nr. 25

HOTĂRÂRE nr. 25 din 20 aprilie 2010
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 264 din 22 aprilie 2010

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate