Europa 2020 - Comitetul de pilotaj

La reuniunea Comitetului de pilotaj Europa 2020, Bruxelles, 7 noiembrie 2012, a participat, din partea instituţiei noastre, doamna Monica Bănărescu - director al Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice.


În contextul Strategiei Europa 2020, Comitetul Economic şi Social European (CESE) pledează pentru un parteneriat real cu consiliile economice şi sociale naţionale / organizaţiile similare, atât la nivelul UE - pentru monitorizarea implementării strategiei pe parcursul semestrului european, cât şi la nivel naţional - în vederea formulării şi implementării Programelor naţionale de reformă.

Importanţa participării efective a partenerilor sociali şi a societăţii civile în implementarea Strategiei Europa 2020 a fost subliniată chiar de strategie în cadrul Consiliului European de primăvară din 2011 şi 2012. De asemenea, Tratatul de la Lisabona a confirmat rolul cheie jucat de dialogul social şi de consultarea partenerilor sociali.

Ca şi în anii precedenţi, dl Barroso, preşedintele Comisiei Europene, a solicitat să primească informaţii concrete de la reţeaua noastră de CES-uri naţionale - organizaţii similare, în legătură cu implementarea strategiei şi implicarea acestor instituţii în procesul Semestrului european 2012.

Având în vedere interesul din ce în ce mai mare în activitatea desfăşurată de CES-urile / instituţiile similare din statele membre, şi în scopul alimentării semestrului european 2013 (sondaj anual de creştere, Consiliul European de primăvară), CES România a transmis o contribuţie scrisă, realizată cu sprijinul Ministerului Afacerilor Europene, răspunzând la câteva întrebări referitoare la implicarea partenerilor sociali în pregătirea Programului Naţional de Reformă.

Contribuţia României, prezentată de doamna Monica Bănărescu, a fost apreciată ca fiind foarte interesantă şi, ca urmare, domnul Joost van Iersel, preşedintele Comitetului de pilotaj Europa 2020, şi-a exprimat dorinţa de a vizita instituţia noastră de îndată ce şedinţele Plenului CES România vor reuni la masa discuţiei partenerii din toate cele trei grupuri de dialog social, conform legislaţiei în vigoare.

«Decembrie 2017»
LMMJVSD
     1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate