International Summer School on the topic ESC and sustainable development

AICESIS International Summer School 2012 hosted by the Economic and Social Council of China, between 16th and 22nd of September 2012, in Shanghai.


Din partea instituţiei noastre au participat d-na Judit Vîlnei, Director Direcţia Avizare şi d-ra Silvia-Mihaela Ariciu, şef Serviciul Avizare, evenimentul reunind 50 de participanţi din 25 de ţări.

Principala temă s-a concentrat pe «CES-urile şi dezvoltarea durabilă», o problemă crucială, de interes şi preocupare universală, conceptul de dezvoltare durabilă fiind valoarea de bază încorporată în cultura consiliilor economice şi sociale şi în munca lor de zi cu zi, iar AICESIS este interesată ca, prin vocea tinerilor participanţi la şcoala de vară, să contribuie la promovarea acestui concept.

Această şcoală de vară a constituit un prilej major pentru prezentări, dezbateri, discuţii de grup, prin implicarea serioasă atât a reprezentanţilor AICESIS, d-nul Patrick Venturini, secretar general, d-na Hanifa Mezoui, reprezentantul permanent al AICESIS la UN şi ECOSOC, şi d-na Martha Theodorou, responsabil pe probleme de comunicare, precum şi a reprezentanţilor unor instituţii importante din China, cum ar fi: Institutul de Dezvoltare Mondială, Centrul pentru Studiul de Corporaţii Multinaţionale, Institutul de Studii Urbane şi de Mediu ale Academiei Chineze de ştiinţe Sociale şi nu în ultimul rând, Consiliul Economic şi Social din China.

În urma sesiunii de discuţii privin,d situaţia economică internaţională şi criza financiară cu tema «Economiile emergente ameninţate de criza economică», în cadrul căreia au fost prezentate date despre economiile afectate ale Indiei, Rusiei, Chinei etc., şi au fost amintiţi câţiva factori care vor ajuta în viitor la dezvoltarea economiilor emergente.

Prelegerea pe tema dezvoltării durabile în general, şi a modelului economic chinez în particular, a arătat că urbanizarea rapidă a accelerat dezvoltarea economică şi socială, China realizând o creştere economică extraordinară în ultimele trei decenii, depăşind Japonia şi astfel devenind a doua cea mai mare economie a lumii. De asemenea, organizaţiile neguvernamentale au jucat un rol important în promovarea participării publice, managementului social şi transparenţei deciziilor guvernamentale.

Dezbaterea-concurs, pe tema "Megaoraş (grupul din care făcea parte d-na Judit Vîlnei) sau oraş de talie mică şi medie? (grupul din care făcea parte d-ra Silvia-Mihaela Ariciu) - Care este cea mai bună variantă?, mediată de lectori marcanţi ai şcolii de vară, şi "Rolul mass-mediei" au fost subiecte ce au necesitat discuţii de grup repetate, documentări laborioase, participanţii însuşindu-şi pe lângă competenţele necesare unui moderator, şi conceptul şi practicile dezvoltării durabile şi modalităţile de soluţionare.

Prezentarea d-lui Patrick Venturini şi a d-nei Hanifa Mezoui, a prelegerii cu privire la legătura dintre organizaţiile neguvernamentale şi Naţiunile Unite au fost printre temele complexe abordate, care au suscitat interesul participanţilor.

«November 2017»
MTWTFSS
   1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20 21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate