La participation de CES Roumanie a l'Assemblée générale UCESIF 2015

Participation CES Roumanie a Assemblée générale UCESIF et le séminaire sur la «responsabilité sociale des entreprises: la construction contribution des institutions nationales pour les droits de l'homme et des Conseils économiques et sociaux au service des droits fondamentaux".


Rabat - Maroc  
11-12 iunie 2015O delegație a Consiliului Economic și Social din România, alcătuită din domnii Dragoş Mihalache, vicepreşedinte, şi Radu Minea, membru plen, a participat la Adunarea Generală a UCESIF, care s-a reunit la Rabat în data de 11 iunie, precum și la un seminar pe tema Responsabilității Sociale a Întreprinderilor, desfășurat în continuarea primului eveniment, în zilele de 11 și 12 iunie. La Adunarea Generală (AG) au fost prezenţi peste 80% dintre membrii Uniunii Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor similare ale statelor și guvernelor membre ale Francofoniei (UCESIF), ceea ce dovedește interesul membrilor faţă de activitatea Uniunii.
Adunarea Generală a UCESIF 2015
După cuvântul de deschidere a lucrărilor şi salutul adresat participanţilor de către preşedintele CESE din Maroc, dl Nizar Baraka, ședința AG a fost condusă de dl Apostolos Xyrafis, secretarul general al CES din Grecia, care a scuzat absența dlui Christos Polyzogopoulos, președintele UCESIF și preşedintele CES din Grecia, datorată situaţiei dificile din această țară.

S-a supus la vot Agenda AG, care a fost aprobată fără modificări. Apoi dl Xyrafis a prezentat Raportul activităţii UCESIF sub preşedinţia Greciei, activitate ce a fost deosebit de apreciată de participanţi.

Următorul punct din agendă a fost discutarea şi validarea propunerilor Consiliului de administrație al UCESIF, reunit la Atena, în data de 6 mai 2015, privind cererile de aderare la Uniune a CES-urilor din Armenia şi Republica Democrată Congo. Membrii AG au aprobat în unanimitate candidaturile.

Modificările propuse privind Statutul UCESIF, dezbătute la reuniunea Consiliului de administrație de la Atena, au generat ample discuţii, fiind în cele din urmă aprobate cu completări, ce vor fi incluse în noua formă a Statutului. Delegaţia CES România nu a intervenit în aceste discuţii, întrucât amendamentele pe care le-a transmis în scris anterior au fost deja cuprinse în textul Statutului prezentat AG.

Următorul punct de pe ordinea de zi a fost prezentarea candidaturilor pentru completarea Consiliului de administrație şi alegerea preşedinţiei UCESIF, teme care au fost discutate în prealabil la reuniunea Consiliului de administrație de la Atena. Dl Florian Costache, președintele CES România, a candidat pentru poziția de prim-vicepreşedinte al Uniunii, iar dna Joséphine Guilao Lenaud, vice-președinta CES Guineea, pentru poziția de vicepreşedinte, din partea Africii, poziție la care a candidat şi CESE din Senegal. Însă înainte de prezentarea candidaturilor în cadrul acestei reuniuni, reprezentantul CESE Senegal, dl Amadou Sy, a anunţat retragerea candidaturii Senegalului şi sprijinul acestuia pentru CES Guineea.

În urma votului, AG a validat în unanimitate noua componență a Consiliului de administrație: pentru următorii doi ani, dl Nizar Baraka, președintele CESE din Maroc, deține președinția UCESIF; dl Florian Costache, președintele CES din România, ocupă funcția de prim-vicepreşedinte al Uniunii; iar cele trei poziții de vicepreşedinţi aparțin dnei Joséphine Guilao Lenaud, vice-președinta CES Guineea, și dlor Ahmadou Tidjani, secretarul general al CESOC din Niger, și Christos Polyzogopoulos, președintele CES din Grecia. Potrivit prevederilor statutare, dl Florian Costache va prelua preşedinţia Uniunii pentru anii 2017 - 2019, în conformitate cu  principiul rotaţiei.

Dl Baraka a prezentat apoi programul preşedinţiei CESE Maroc, mulţumind CES-ului din Grecia pentru activitatea exercitată în perioada deținerii președinției,   accentuând necesitatea implementării prevederilor Cartei UCESIF, consolidarea democraţiei şi participarea la dezbaterile pe teme de interes, precum schimbările climatice, problemele siguranţei alimentare etc.

În încheierea dezbaterilor legate de programul preşedinţiei CESE Maroc, a luat cuvântul dl Jean-Paul Delevoye, preşedintele CESE din Franţa, care a apreciat în mod deosebit calitatea lucrărilor, a întregii activităţi, a maturităţii de care se dă dovadă prin prevederile statutare, şi a reiterat sprijinul CESE Franţa pentru cei vulnerabili.

Dna Aminata Tall, preşedinta UCESA (Uniunea Consiliilor Economice și Sociale din Africa), şi dl Baraka, preşedintele UCESIF, au semnat Acordul de cooperare între cele două organizații, care prevede colaborarea în privința unor chestiuni de interes major, cum ar fi: combaterea schimbărilor climatice, promovarea agriculturii familiale, sprijinul în vederea unui studiu comun privind stabilirea unor piloni universali pentru lupta împotriva vulnerabilităţii şi sărăciei.

După încheierea AG, prin semnarea Acordului, s-a trecut la partea a doua a programului, şi anume seminarul privind Responsabilitatea Socială a Întreprinderilor.

«Novembre 2017»
LMMJVSD
   1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate