La participation de CES Roumanie a l'Assemblée générale UCESIF 2016

Conseil économique et social de la Roumanie, représentée par Radu Minea, membre du CES, a assisté à la réunion du Bureau UCESIF à Rabat, le 24 Mars, 2016 au CESE au Maroc et à un colloque sur "L'adaptation au changement climatique,  CES-IS rôle dans le soutien de l'action publique mobilisation de la société civile", du 24 au 25 Mars ici 2016.


Participarea CES România la Biroul UCESIF precum și la un Colocviu organizat de UCESIF împreună cu CESE din Maroc, cu tema  "Adaptarea la schimbările climatice, rolul CES-IS în sprijinirea acțiunii publice și în mobilizarea societății civile".
Rabat, Maroc
24-25 martie 2016


Participarea CES România la Adunarea Generală a UCESIF 2016Lucrările Biroului UCESIF au fost conduse de dl Driss Guerraoui - secretar-general al consiliului marocan.

În dezbaterile din cadrul Biroului au fost incluse bilanțul la mijlocul mandatului dlui Nizar Baraka, președinte UCESIF și președintele CESE din Maroc, propunerile de acțiuni pentru perioada următoare, dar și Raportul de activitate al UCESIF, inclusiv bilanțul punerii în aplicare a foii de parcurs pentru anii 2015-2016, precum și rapoartele susținute de dnii Driss Guerraoui și Michel Doucin, secretar general al UCESIF. Au mai avut intervenții reprezentanții Guineei, Greciei, Nigeriei și României.

Ample discuții au fost generate de "Ghidul metodologic pentru sprijinirea CES-urilor în misiunea lor de sensibilizare și difuzare a acțiunilor și atitudinilor care permit lupta cotidiană împotriva schimbării climatice", redactat în urma seminarului desfășurat în Guineea, la Conakry, în zilele de 16-17 februarie 2016. În intervenția pe care a avut-o pe marginea acestui subiect, dl Radu Minea a apreciat calitatea deosebită a prezentării, cât și a valorii intrinsece a Ghidului, și s-a angajat să transmită traducerea în limba română a documentului, acțiune voluntară. În acest context, dl Minea a fost asigurat de admirația reprezentanților Guineei pentru CES România, iar dna președinte a apreciat în mod deosebit sugestiile și oferta, considerându-le o dovadă de prietenie și respect reciproc.

În cadrul lucrărilor s-a subliniat situația delicată a unor CES-uri din Africa și Europa (Italia, Burkina Faso, Coasta de Fildeș), necesitatea îmbunătățirii comunicării între membri, necesitatea implicării mai vizibile și mai susținute a OIF (Organizația Internațională a Francofoniei) care să devină un partener real al UCESIF, iar vocea sa să ajungă astfel la cel mai înalt nivel.

Dl Minea a solicitat cuvântul pentru a transmite membrilor prezenți invitația președintelui CES România, dl Florian Costache, de participare la Conferința privind migrația, ce se va organiza la București, în zilele de 16-17 iunie 2016. Informația a fost primită cu interes, iar dl Driss Guerraoui, SG al CES Maroc, a acceptat să modereze una din sesiunile Conferinței. Invitația a fost transmisă, cu ocazia Colocviului care a urmat Biroului, și celorlalți membri CES care nu fac parte din Consiliul de administrație, iar reacția a fost, de asemenea, foarte pozitivă.
Participarea CES România la Adunarea Generală a UCESIF 2016
De altfel, domnul Radu Minea a primit din partea CESE din Maroc o cupă ca semn de stimă și prețuire pentru relațiile de excelentă colaborarea și colegialitate pe care le au cele două instituții de foarte multă vreme.

S-a decis ca următoarea ședință a Biroului să aibă loc în Grecia, cu ocazia întâlnirii țărilor mediteraneene, la o dată ce va fi transmisă ulterior (luna octombrie, în principiu).

Colocviul s-a desfășurat în după-amiaza zilei de 24 martie și pe parcursul zilei de 25 martie 2016. Sesiunea inaugurală a avut ca subiect evaluarea COP21, iar pe parcursul celei de a doua zile au avut loc trei mese rotunde. Prima s-a referit la "Ce politică de gestiune a riscurilor climatice ar trebui să se adopte în cadrul strategiilor de adaptare?" cea de a doua a dezbătut "Ce scenarii de cooperare regională se pot întrevedea pentru a se asigura consolidarea capacităților și dezvoltării inovației pentru politicile de adaptare?"

Dl Radu Minea a avut o intervenție la cea de a treia masă rotundă a Colocviului cu tema "Rolul așteptat din partea CESE în mobilizarea societății civile, a sectorului privat și colectivităților teritoriale din țările francofone, pentru asigurarea succesului COP 22".

În cadrul intervenției sale, dl Minea a prezentat evoluția structurii CES România, care a trecut de la o structură tripartită, care cuprindea și reprezentanții Guvernului, la una în care aceștia au fost înlocuiți de reprezentanți ai societății civile, acțiune în curs. Dl. Minea a subliniat caracterul consultativ al  avizelor și prezența, încă, a unor dificultăți în transmiterea actelor normative spre avizare, dar și în transmiterea acestora conform recomandărilor, chiar dacă există un caracter consultativ.

În ceea ce privește tema de discuție, dl Minea și-a exprimat punctul de vedere conform căruia "adaptarea la schimbările climatice" constituie o politică defensivă, fără perspective, dacă se ignoră cauzele care au condus la schimbările climatice și care sunt trecute cu vederea atât în COP 21, cât și în COP 22. După părerea domniei sale, cauzele care au provocat schimbările climatice încă mai acționează, nici măcar procesul de limitare a emisiilor de carbon nemaifiind o prioritate. Conform principiului după care este mai important să previi decât să tratezi, reprezentantul CES România a arătat că avem o responsabilitate față de societatea civilă, față de copii și tineret, și că o soluție ar fi un Memorandum la COP22 care să se refere și la măsuri privind eliminarea cauzelor, a factorilor care determină schimbările climatice, inclusiv prin implicarea unor fonduri destinate unor cercetări științifice internaționale, multidisciplinare.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate