Le séminaire pour la société civile et les médias

Departamentul de Comunicare al Comitetului Economic și Social European (CESE) a organizat în zilele de 26 și 27 noiembrie 2015, pentru al nouălea an consecutiv, Seminarul pentru societatea civilă și mass-media, cu sprijinul Comisiei Europene, al președinției luxemburgheze a Consiliului UE și al Consiliului Economic și Social din Luxemburg.


Seminarul pentru societatea civilă și mass-media
bullet"Comunicarea politicii europene de dezvoltare" -
Luxemburg, 26-27 noiembrie 2015Seminarul pentru societatea civilă și mass-media

Seminarul s-a desfășurat la sediul Băncii Europene de Investiții din Luxemburg și a avut ca temă "Comunicarea politicii europene de dezvoltare", adresându-se în special ofițerilor de presă și purtătorilor de cuvânt ai Consiliilor Economice și Sociale europene și ai diverselor instituții cu un impact semnificativ la nivel european și internațional, precum și jurnaliștilor și reprezentanților societății civile din Europa.

La seminar au fost prezenți 140 de participanți din partea CESE, Consiliilor Economice și Sociale ale statelor membre ale UE, mass-mediei, ONU și a unor asociații și ONG-uri reprezentând societatea civilă din diverse state membre ale UE. Din partea Consiliului Economic și Social (CES) din România a participat Anca Simitopol, expert în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Relații Publice.

Seminarul a fost deschis joi, 26 noiembrie, de dl Georges Dassis, președintele CESE, care a accentuat problemele legate de sărăcie în cadrul UE, datoria Uniunii de a oferi tuturor cetățenilor europeni accesul liber la educație, sănătate și muncă și faptul că astfel de politici europene axate asupra cetățeanului sunt cele care reușesc să dea conținut comunicării acestora.

Întrucât anul 2015 a fost declarat de către CESE Anul European pentru Dezvoltare, acest seminar s-a axat pe modul în care Uniunea Europeană, în ansamblul ei, a reușit să comunice publicului larg politicile ei de dezvoltare destinate Europei, dar și zonelor care se confruntă cu mari probleme de dezvoltare, precum țări din Africa. Dintre politicile europene de dezvoltare, seminarul a ales să se axeze asupra Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și asupra chestiunii eficienței strategiilor și instrumentelor de comunicare.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă includ consolidarea capacităților economice ale țărilor în curs de dezvoltare, reducerea diferențelor de avere dintre bogați și săraci, abordarea inteligentă a problemei migrației, protejarea resurselor de apă și a habitatelor.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate