Les Sections

Pour mener à bien ses missions, le CES constitue des sections (commissions spécialisées), permanentes ou temporaires, en tant qu'organes d'études.


Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic şi Social care analizează problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite şi care propun plenului măsuri de soluţionare a acestora.

În cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate proiectele de acte normative înaintate de iniţiatori şi sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii Plenului Consiliului Economic şi Social.

În structura Consiliului Economic şi Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare.

Comisiile de specialitate permanente sunt următoarele:
  1. Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri;
  2. Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament;
  3. Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate;
  4. Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă;
  5. Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură;
  6. Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială;
  7. Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente;
  8. Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile;
  9. Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică.


Si vous ne pouvez pas visualiser les fichiers Microsoft Office Word MS Word ci-joint, puis cliquez ici pour télécharger Word Viewer


«Avril 2018»
LMMJVSD
       1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  28  29 
 30 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate