Offres d'emploi

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL cu sediul în Str. Dr. Dimitrie D. Gerota, nr. 7 - 9, Sector 2, Bucureşti, organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi:


Consiliul Economic și Social organizează examen de promovare de pe funcția contractuală de expert gradul II, pe funcția contractuală de expert gradul I în  cadrul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice - Biroul Relații Internaționale și Documentare, în conformitate cu prevederile art. 451 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare...mai mult» 20 Septembrie 2018, ora 16:30

Consiliul Economic și Social organizeaza examen de promovare de pe functia de expert gradul I, pe functia contractuala de expert gradul I.A in  cadrul Directiei Elaborare Avize si Pregatire Sedinte - Serviciul Avizare Proiecte de Acte Normative, Biroul Redactare Avize, in conformitate cu prevederile art. 451 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare...mai mult» 26 Aprilie 2018, ora 14:00

Consiliul Economic și Social organizează examen de promovare de pe funcția contractuală de expert debutant pe funcția contractulă de expert gr. II în cadrul Direcției Proceduri Legislative, Studii, Analiză și Pregătire Ședințe - Serviciul Avizare Proiecte de Acte Normative...mai mult» 9 Noiembrie 2016, ora 15:00

Consiliul Economic și Social organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de Director Direcția Juridică, Resurse Umane și Salarizare din Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare...mai mult» 22 Septembrie 2016, ora 12:00

Consiliul Economic și Social organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de Director Direcția Relații Internaționale și Relații Publice din Direcției Relații Internaționale și Relații Publice...mai mult» 22 Septembrie 2016, ora 12:00

Consiliul Economic și Social organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de șef Serviciul Resurse Umane si Salarizare Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare...mai mult» 22 Septembrie 2016, ora 12:00

Consiliul Economic și Social organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de execuție, de Expert gr. I - 1 post - din cadrul Direcției Avizare Proiecte de Acte Normative - Serviciul Avizare Proiecte de Acte Normative - Biroul Pregătire Ședințe...mai mult» 22 Septembrie 2016, ora 12:00

Consiliul Economic și Social organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de execuție, de Expert gr. IA - 1 post - din cadrul Direcției Avizare Proiecte de Acte Normative - Serviciul Avizare Proiecte de Acte Normative - Biroul Avizare Proiecte de Acte Normative și Elaborare Studii li Analize...mai mult» 22 Septembrie 2016, ora 12:00

Consiliul Economic și Social organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de execuție, de Expert gr. IA - 1 post - Contabilitate din cadrul Direcției Buget Finanțe Administrativ și Achiziții Publice...mai mult» 22 Septembrie 2016, ora 12:00

Consiliul Economic și Social organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de execuție, de Expert gr. IA - 1 post - Administrativ din cadrul Direcției Buget Finanțe Administrativ și Achiziții Publice...mai mult» 22 Septembrie 2016, ora 12:00

Consiliul Economic și Social organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de Expert gr. IA din cadrul Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare - Serviciul Resurse Umane si Salarizare...mai mult» 22 Septembrie 2016, ora 12:00

Consiliul Economic și Social organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de execuție, de Expert gr. II - 1 post - din cadrul Direcției Avizare Proiecte de Acte Normative - Serviciul Avizare Proiecte de Acte Normative - Biroul Pregătire Ședințe...mai mult» 22 Septembrie 2016, ora 12:00

Consiliul Economic și Social organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de execuție, de Șofer - 1 post - din cadrul Direcției Buget Finanțe Administrativ și Achiziții Publice...mai mult» 22 Septembrie 2016, ora 12:00

Consiliul Economic și Social organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de execuție, temporar vacant, de Consilier Juridic gr. IA din cadrul Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare - Serviciul Juridic...mai mult» 22 Septembrie 2016, ora 12:00

Consiliul Economic și Social organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de execuție, de Consilier Juridic gr. II din cadrul Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare - Serviciul Juridic...mai mult» 22 Septembrie 2016, ora 12:00

Si vous ne pouvez pas visualiser les fichiers Download Adobe AcrobatReader PDF ci-joint, puis cliquez ici pour télécharger Adobe Reader


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate