Ordinea de zi

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 17.07.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.07.2018
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud" (termen de avizare: 25.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei – procedură de avizare reluată
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – ședință programată în data de 16.07.2017
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) – proiect de aviz nefavorabil – în ședința din data de 9.07.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – ședință programată în data de 16.07.2017
Obs.: avize complete
   2.2. Propunere legislativă pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b352/26.06.2018) (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PMP, UDMR, PSD ți USR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – ședință programată în data de 16.07.2017
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – ședință programată în data de 16.07.2017
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de aviz favorabil
   2.3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (b353/26.06.2018) (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – ședință programată în data de 16.07.2017
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – ședință programată în data de 16.07.2017
   2.4. Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b355/26.06.2018) (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – ședință programată în data de 16.07.2017
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – ședință programată în data de 16.07.2017
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de aviz favorabil
   2.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România (b356/26.06.2018) (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD, USR și UDMR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – ședință programată în data de 16.07.2017
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) – ședință programată în data de 16.07.2017
   2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (b358/27.06.2018) (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD și independenți
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – ședință programată în data de 16.07.2017
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – ședință programată în data de 16.07.2017
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de aviz favorabil
   2.7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare (b359/27.06.2018) (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD și independenți
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – ședință programată în data de 16.07.2017
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – ședință programată în data de 16.07.2017
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) – ședință programată în data de 16.07.2017
   2.8. Propunere legislativă privind dialogul social (b361/27.06.2018) (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Petrea Gabriel - deputat PSD; Solomon Adrian - deputat PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – ședință programată în data de 16.07.2017
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – ședință programată în data de 16.07.2017
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) – ședință programată în data de 16.07.2017
   2.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b366/28.06.2018) (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Nicolae Şerban - senator PSD; Surgent Marius-Gheorghe - deputat ALDE; Weber Mihai - deputat PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – ședință programată în data de 16.07.2017
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – ședință programată în data de 16.07.2017
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de aviz nefavorabil

3. Informare privind şedinţa BEx din data de 17.07.2018
4. Diverse


  sageataDraft legislation submitted for endorsement

«July 2018»
MTWTFSS
       1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16 17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  28  29 
 30  31 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate