Ordinea de zi | 03.09.2019

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 03.09.2019, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (termen de avizare: 05.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Justiţiei - avizare amânată în şedinţa din data de 27.08.2019
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - notă şedinţă fără cvorum - declinare de competenţă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F.P.
   1.2. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de control a Ministerului Finanţelor Publice şi modificarea unor acte normative (termen de avizare: 9.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice — procedură de avizare reluată — avizare amânată în şedinţa din data de 27.08.2019
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - declinare de competenţă
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - notă şedinţă fără cvorum - declinare de competenţă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
   1.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020 (termen de avizare: 13.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Educaţiei Naţionale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salariată, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) — notă solicitare amânare
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil - Obs. ref avizare interministerială: proces de avizare complet
   1.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală precum şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (b374/l2.08.2019) (termen de avizare: 06.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Siminica MIREA - senator PSD - avizare amânată în şedinţa din data de 27.08.2019
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) — proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - declinare de competenţă
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - declinare de competenţă
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - notă şedinţă fără cvorum - declinare de competenţă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   1.5. Propunere legislativă privind instituirea zilei de 10 august ca Ziua Unităţii Civice
(b382/14.08.2019) (termen de avizare: 06.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: LIVIU-MARIAN POP senator PSD - avizare amânată în şedinţa din data de 27.08.2019
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - notă şedinţă fără cvorum - declinare de competenţă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil

2. Aprobarea proiectului procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.08.2019
3. Aprobarea proiectului procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 08.08.2019
4. Aprobarea proiectului procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 13.08.2019
5. Aprobarea proiectului procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.08.2019
6. Infonnare privind şedinţa BEx din data de 03.09.2019
7. Diverse


  sageataDraft legislation submitted for endorsement

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate