Ordinea de zi | 26.02.2019

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 26.02.2019, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor (termen de avizare: 7.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sănătății
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – ședință programată în data de 4.03.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
   1.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2011 a energiei electrice și gazelor naturale (b13/5.02.2019) (termen de avizare: 1.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR – avizare amânată în ședința din data de 19.02.2019
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) – proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz nefavorabil
   1.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare (b14/5.02.2019) (termen de avizare: 1.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Tit-Liviu BRĂILOIU - senator PSD – avizare amânată în ședința din data de 19.02.2019
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz favorabil cu observații
   1.4 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată (b15/5.02.2019) (termen de avizare: 1.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Tit-Liviu BRĂILOIU- senator PSD – avizare amânată în ședința din data de 19.02.2019
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – notă abținere
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz favorabil
   1.5. Propunere legislativă pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare (b16/5.02.2019) (termen de avizare: 1.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Tit-Liviu BRĂILOIU- senator PSD – avizare amânată în ședința din data de 19.02.2019
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz favorabil
   1.6. Propunere legislativă pentru modificarea art.14 alin.(1) lit. g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (b17/7.02.2019) (termen de avizare: 1.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Florin-Claudiu ROMAN - deputat PNL – avizare amânată în ședința din data de 19.02.2019
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
   1.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice (b19/7.02.2019) (termen de avizare: 1.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD – avizare amânată în ședința din data de 19.02.2019
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz favorabil
   1.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România (b20/7.02.2019) (termen de avizare: 1.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Liviu Ioan Adrian PLEȘOIANU - deputat PSD – avizare amânată în ședința din data de 19.02.2019
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – proiect de aviz favorabil cu observație
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz favorabil
   1.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 și a Hotărârii de Guvern nr.884/2001 (b21/7.02.2019) (termen de avizare: 1.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – avizare amânată în ședința din data de 19.02.2019
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – proiect de aviz favorabil cu observație
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz favorabil
   1.10. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b22/7.02.2019) (termen de avizare: 1.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, ALDE, PMP – avizare amânată în ședința din data de 19.02.2019
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) – proiect de aviz favorabil
   1.11. Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții "Spitale pentru România" (b23/7.02.2019) (termen de avizare: 1.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PMP – avizare amânată în ședința din data de 19.02.2019
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – proiect de aviz favorabil cu observații
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz nefavorabil
   1.12 Propunere legislativă de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare și de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (b24/7.02.2019) (termen de avizare: 01.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – avizare amânată în ședința din data de 19.02.2019
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz nefavorabil
   1.13. Propunere legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (b31/12.02.2019) (termen de avizare: 7.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Calotă Florică Ică - deputat ALDE; Iftimie Neculai - deputat PSD; Petcu Toma-Florin - deputat ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – proiect de aviz favorabil
   1.14. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 59/2000 privind „Statutul personalului silvic” (b32/12.02.2019) (termen de avizare: 7.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, senator ALDE
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – ședință programată în data de 4.03.2019
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
   1.15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (b34/12.02.2019) (termen de avizare: 7.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz nefavorabil
   1.16. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne și internaționale în domeniul nuclear (b35/13.02.2019) (termen de avizare: 7.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputați PSD; deputat independent și deputat UDMR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz favorabil

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.02.2019
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 26.02.2019
4. Diverse


  sageataDraft legislation submitted for endorsement

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate