Ordinea de zi

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 27.06.2017, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 27.06.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.06.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 (Pix. 225/12.06.2017) (termen de avizare: 28.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare/ - Iniţiatori: senatori PSD
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 26.06.2017
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 26.06.2017
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
   3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 927/2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 (termen de avizare: 30.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 26.06.2017 
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, proiecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 26.06.2017
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
4. Aprobarea candidaturii doamnei MUREŞ AN Lavinia Cristina, propusă de B.N.S., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara

5. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément

«Juin 2017»
LMMJVSD
    1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate