Ordinea de zi

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 24.09.2019, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1412/2009 privind organizarea și funcționarea Institutului de Științe ale Educației (termen de avizare: 30.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației Naționale
   1.2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (b399/2.09.2019) (termen de avizare: 26.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, ALDE și senator independent
   1.3. Propunere legislativă pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție (b410/03.09.2019) (termen de avizare: 26.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator și deputați PSD și deputat ALDE
   1.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Protecției Mediului nr.137/1995 (b411/03.09.2019) (termen de avizare: 26.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator și deputați USR, deputați PNL și independent
   1.5. Propunere legislativă pentru asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată înafara spațiului comunitar (b412/03.09.2019) (termen de avizare: 26.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator PNL și deputați PNL,USR, UDMR, PSD, PMP și independent
   1.6. Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală (b413/3.09.2019) (termen de avizare: 26.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Roman Florin-Claudiu - deputat PNL
   1.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (b414/03.09.2019) (termen de avizare: 26.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Roman Florin-Claudiu - deputat PNL
   1.8. Propunere legislativă privind instituirea sistemului ”Alertă Copil” (b415/03.09.2019) (termen de avizare: 26.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Raeţchi Ovidiu Alexandru - deputat PNL
   1.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdicției beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de corupție (b416/3.09.2019) (termen de avizare: 26.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Nicoară Romeo-Florin - deputat PNL; Roman Florin-Claudiu - deputat PNL
   1.10. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea anti țigănismului (b418/04.09.2019) (termen de avizare: 01.10.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați minorități, PSD, UDMR, ALDE, USR
   1.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (b419/05.09.2019) (termen de avizare: 01.10.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori PMP
   1.12. Propunere legislativă pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare (b420/05.09.2019) (termen de avizare: 1.10.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD
   1.13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (plx 365/16.09.2019) (termen de avizare: 1.10.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL, UDMR, ALDE, PMP, minorități
   1.14. Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice (b421/10.09.2019) (termen de avizare: 3.10.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL
   1.15. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (b422/10.09.2019) (termen de avizare: 3.10.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, ALDE, PMP
   1.16. Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.33 din Legea 502/2004 privind asociațiile de pensionari (b423/11.09.2019) (termen de avizare: 03.10.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, Pro EUROPA
   1.17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b424/11.09.2019) (termen de avizare: 03.10.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR
   1.18. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b427/12.09.2019) (termen de avizare: 3.10.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Florea Oana Consuela - deputat PSD
   1.19. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (b428/12.09.2019) (termen de avizare: 3.10.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Florea Oana Consuela - deputat PSD
   1.20. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (b436/13.09.2019) (termen de avizare: 03.10.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Eugen-Orlando Teodorovici - senator PSD
   1.21. Propunere legislativă pentru înființarea Autorității Vamale Române (b426/11.09.2019) (termen de avizare: 03.10.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Eugen-Orlando Teodorovici - senator PSD
   1.22. Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului 361 din Legea educației naționale nr. 1/2011, (plx 368/18.09.2019) (termen de avizare: 03.10.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Economic și Social pentru anul 2020
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 24.09.2019
4. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate