Ordinea de zi

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 03.09.2015, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 03.09.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
   2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.08.2015
   2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.08.2015 (ședință fără cvorum)

3. Aprobarea candidaturii doamnei PAVEL Cristina, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
4. Nota Secretarului General referitoare la modificarea Statului de funcții al Secretariatului Tehnic pe anul 2015
5. Propunere de modificare a ROF CES, conform Legii nr. 248/2013, modificată și completată prin Legea nr. 222/2015
6. Informarea dlui Radu Dumitru Maximilian Minea referitoare la situația actuală a ramurii Cercetare Științifică – Dezvoltare Tehnologică, iulie 2015
7. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate