Ordinea de zi

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 24.11.2015, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 24.11.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
   2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 17.11.2015
3. Validarea domnului SÂRGHI Silviu, ca reprezentant al C.P. CONCORDIA în Comisia pentru administrație publică și ordine publică
4. Validarea domnului MANOLACHE Adrian, ca reprezentant al C.P. CONCORDIA în Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
   5.1. Propunere legislativă pentru completarea art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b576/03.11.2015)
6. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate