Ordinea de zi

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 09.02.2016, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 09.02.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
   2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 02.02.2016
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
4. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate