Ordinea de zi | 02.04.2019

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 02.04.2019, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Proiect de Hotărâre a Plenului privind încetarea mandatului domnului Liviu ROGOJINARU de vicepreşedinte al Consiliului Economic şi Social
2. Proiect de Hotărâre a Plenului privind validarea doamnei Silvia VLĂSCEANU ca vicepreşedinte al Consiliului Economic şi Social
3. Proiect de Hotărâre a Plenului privind încetarea mandatului doamnei Silvia VLĂSCEANU de membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social
4. Proiect de Hotărâre a Plenului privind validarea domnului Mihai FLORIN ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
   5.1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Economiei
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă solicitare amânare - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
   5.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Economiei
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
   5.3. Propunere legislativă pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (b102/20.03.2019) (termen de avizare: 11.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: senator PSD Mihai-Viorel FIFOR
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   5.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice (b110/21.03.2019) (termen de avizare: 11.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputat PSD Florin IORDACHE
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   5.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar (b98/18.03.20l9) (termen de avizare: 26.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputat PSD Florin IORDACHE
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   5.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare (b99/18.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi USR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   5.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului unic pentru apeluri de urgenţă (bl00/19.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PSD şi deputaţi minorităţi
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   5.8. Propunere legislativă pentru modificarea art. 118 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2008 privind circulaţia pe drumurile publice şi al art.32 alin. (1) din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (b101/20.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   5.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale (b104/20.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PNL
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
   5.10. Propunere legislativă pentru modificarea art. 21 alin (2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor (bl05/20.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: senator USR Mihai Remus GOŢIU
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
   5.11. Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 (bl06/20.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD, UDMR şi minorităţi
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
   5.12. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.l24/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale (bl07/21.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PMP
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salariată, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 8.04.2019 P Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă solicitare amânare
   - 5.13. Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter comunist (bl08/21.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
   - 5.14. Propunere legislativă - Legea Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului (bl09/21.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.03.2019

7. Informare privind şedinţa BEx din data de 02.04.2019
8. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate