Ordinea de zi | 03.04.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 03.04.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 03.04.2018
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (termen de avizare: 6.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (CI) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 02.04.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.M.J.S., lipsă aviz M.D.R.A.P., M.F.P., M.J.
   2.2 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale (termen de avizare: 6.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (CI) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisiei pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - şedinţă programată în data de 30.03.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 02.04.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.M.J.S., lipsă aviz M.D.R.A.P., M.F.P., M.J.
   2.3 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului de interes naţional destinat serviciilor comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, precum şi a programului de interes naţional destinat creşterii capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale (termen de avizare: 6.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (CI) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisiei pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - şedinţă programată în data de 30.03.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 02.04.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.M.J.S., lipsă aviz M.F.P., M.J.
   2.4 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă (h87/l2.03.2018) (termen de avizare: 9.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (CI) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   2.5 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei Nr.2 73/2004 (1)89/13.03.2018) (termen de avizare: 09.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PSD şi deputaţi USR, PMP, PNL şi alţii
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedin(ă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salariată, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   2.6 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (691/13.03.2018) (termen de avizare: 09.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori USR, PSD, PMP şi ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (CI) — şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salariată, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   2.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (b92/l4.03.2018) (termen de avizare: 9.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (CI) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) — şedinţă programată în data de 02.04.2018
   2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.22 din Legea nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b93/l4.03.2018) (termen de avizare: 9.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori USR şi PMP
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (CI) — şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salariată, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   2.9. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(l) şi (2) ale art.64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (b95/l4.03.2018) (termen de avizare: 9.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR, PMP, PSD şi UDMR
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   2.10. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art. 78 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b96/14.03.2018) (termen de avizare: 9.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (CI) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   2.11. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 25 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx157/28.03.2018) (termen de avizare: 16.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (CI) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 3.04.2018
   2.12. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” (termen de avizare: 16.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S. - procedură de avizare reluată
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (CI) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) — şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisiei pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - şedinţă programată în data de 30.03.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 02.04.2018 - Obs.: lipsă aviz M.J.
   2.13. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 16.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)- Iniţiator: M.Ec. - procedură de avizare reluată
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (CI) — şedinţă programată în data de 02.04.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 02.04.2018 - Obs.: lipsă aviz M.J.

3. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament pentru perioada iulie - decembrie 2017
4. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate pentru perioada iulie - decembrie 2017
5. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură pentru perioada iulie - decembrie 2017
6. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială pentru perioada iulie - decembrie 2017
7. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente pentru perioada iulie — decembrie 2017
8. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile pentru perioada iulie - decembrie 2017
9. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru administraţie publică şi ordine publică pentru perioada iulie - decembrie 2017
10. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare

«Aprilie 2018»
LMMJVSD
       1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
 23  24  25  26  27  28  29 
 30 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate