Ordinea de zi | 08.11.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 08.11.2018, ora 11:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 22.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Muncii şi Justiţei Sociale - procedură de avizare reluată
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - şedinţă planificată în data de 12.11.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salariată, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţii
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs.: avize interministeriale complete

2. Aprobarea situaţiilor financiare la 30.09.2018
3. Aprobarea rectificării bugetare - noiembrie 2018
4. Proiect de Hotărâre a Plenului privind aprobarea situaţiilor financiare la 30.09.2018


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare

«Martie 2019»
LMMJVSD
     1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate