Ordinea de zi | 10.09.2019

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 10.09.2019, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere (termen de avizare: 18.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - procedură de avizare reluată
   1.2. Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx 334/2.09.2019) (termen de avizare: 17.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Cristina Ionela IURIȘNIȚI - deputat USR
   1.3. Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx 336/2.09.2019) (termen de avizare: 17.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Liviu Marian POP

2. Informare privind şedinţa BEx din data de 10.09.2019
3. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate