Ordinea de zi | 13.02.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 13.02.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 13.02.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 06.02.2018
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și fucționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art. 16 alin (3) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (plx. 1/01.02.2018) (termen de avizare: 16.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați și senatori PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia şi pentru drepturi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz favorabil
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 /2011 privind educația națională și a Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor (plx. 4/01.02.2018) (termen de avizare: 16.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați UDMR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – puncte de vedere
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) – proiect de aviz favorabil cu observații
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz favorabil
3.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b671/18.12.2017) (termen de avizare: 23.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – notă propunere amânare
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de act normativ transmis ulterior închiderii ședinței
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz favorabil
3.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 (termen de avizare: 28.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: M.D.R.A.P.
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de act normativ transmis ulterior închiderii ședinței - Obs.: avize complete

4. Validarea doamnei MOSORETI PANAIT Lilia, reprezentantă a U.G.I.R., ca membru al Comisiei pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură, fiind revocată doamna LĂCĂTUȘ Ruxandra
5. Aprobarea candidaturii doamnei CONDURAT Mihaela-Virginia, propusă de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
6. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare

«August 2018»
LMMJVSD
   1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30  31 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate