Ordinea de zi | 13.02.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 13.02.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 13.02.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 06.02.2018
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi fucţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea art. 16 alin (3) din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (pix. 1/01.02.2018) (termen de avizare: 16.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (CI) - notă şedinţă fără cvorum -propunere de avizare nefavorabilă
   - Comisia şi pentru drepturi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 12.02.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 12.02.2018
   3.2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. l /2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor (plx. 4/01.02.2018) (termen de avizare: 16.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi UDMR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (CI) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 12.02.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 12.02.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 12.02.2018

4. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate