Ordinea de zi | 13.06.2017

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 13.06.2017, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 13.06.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 06.06.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului (termen de avizare: 20.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.A.C.A.
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   3.2. Propunere legislativă privind modificarea Ari.2, alin.(l), Art.3 din Legea nr.186/2016privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sist emul public de pensii şi a Art.2, alin.(l) şi Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ (bl89/16.05.2017) (termen de avizare: 14.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil, cu observaţii
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil 
   3.3. Propunere legislativă privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială (bl91/17.05.2017) (termen de avizare: 14.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănăt at e (C3) - puncte de vedere
   3.4. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violentei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare: 22.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil, cu propuneri de modificare
   3.5. Propunere legislativă pentru completarea anexei nr. 2 şi modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b215/30.05.2017) (termen de avizare: 22.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil, cu observaţie
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, proiecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil

4. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare

«Mai 2018»
LMMJVSD
  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12  13 
 14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27 
 28  29  30  31 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate