Ordinea de zi | 13.08.2019

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 13.08.2019, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare: 27.08.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice - procedură de avizare reluată
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare şi observaţie
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs. ref avizare interministerială: proces de avizare complet
   1.2. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de control a Ministerului Finanţelor Publice şi modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 27.08.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salariată, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă solicitare amânare - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.J., M.S.

2. Aprobarea proiectului procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 03.06.2019
3. Aprobarea proiectului procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.06.2019
4. Informare privind şedinţa BEx din data de 13.08.2019
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate