Ordinea de zi | 15.01.2019

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 15.01.2019, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit. A, a Anexei nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare (b676/11.12.2018) (termen de avizare: 15.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD – avizare amânată în ședința din data de 08.01.2019
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) – notă ședință fără cvorum - puncte de vedere
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) – proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – proiect de aviz favorabil cu observații
   1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul activității de îmbunătățiri funciare (termen de avizare: 22.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – ședință programată în data de 14.01.2019
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) – ședință programată în data de 21.01.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) – ședință programată în data de 14.01.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.F.P., M.J.

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.12.2018
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 08.01.2019
4. Informare privind şedinţa BEx din data de 15.01.2019
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate