Ordinea de zi | 18.09.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 18.09.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază, pentru activitatea desfășurată în cadrul programului normal de lucru, de spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare (termen de avizare: 27.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 17.09.2018
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 17.09.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 17.09.2018 - Obs.: avize complete
   1.2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată (termen de avizare: 28.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 17.09.2018
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 17.09.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 17.09.2018
   - Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9)- ședință programată în data de 17.09.2018 - Obs.: avize complete

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.09.2018
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.09.2018
4. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare

«Decembrie 2018»
LMMJVSD
      1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate