Ordinea de zi | 19.06.2019

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 19.06.2019, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013 (termen de avizare: 27.06.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
   1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de sănătate (termen de avizare: 28.06.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sănătății
   1.3. Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva cametei şi a altor forme de abuz de putere economică (b219/21.05.2019) (termen de avizare: 19.06.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Daniel Cătălin ZAMFIR – senator ALDE – avizare amânată în ședința din data de 11.06.2019
   1.4. Propunere legislativă pentru modificarea art. 71 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (plx 262/05.06.2019) (termen de avizare: 21.06.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: senator PSD Liviu-Marian POP – avizare amânată în ședința din data de 11.06.2019
   1.5. Propunere legislativă privind regimul juridic al ansamblurilor şi siturilor istorice şi arheologice care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO, şi unele măsuri privind protejarea Cetăţilor dacice din munţii Orăştie (b225/28.05.2019) (termen de avizare: 24.06.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD și independent – avizare amânată în ședința din data de 11.06.2019
   1.6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 (b226/29.05.2019) (termen de avizare: 24.06.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD – avizare amânată în ședința din data de 11.06.2019
   1.7. Propunere legislativă privind gestionarea durabilă a pădurilor (b227/29.05.2019) (termen de avizare: 24.06.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD – avizare amânată în ședința din data de 11.06.2019
   1.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (b228/29.05.2019) (termen de avizare: 24.06.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD, PNL, UDMR și independent
   1.9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (b238/31.05.2019) (termen de avizare: 24.06.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Dircă George-Edward - senator USR; Presadă Florina-Raluca - senator USR – avizare amânată în ședința din data de 11.06.2019
   1.10. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (b249/05.06.2019) (termen de avizare: 24.06.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL,USR, UDMR, ALDE și independent – avizare amânată în ședința din data de 11.06.2019

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 03.04.2019
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 16.04.2019
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.04.2019
5. Informare privind şedinţa BEx din data de 19.06.2019
6. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate