Ordinea de zi | 21.08.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 21.08.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 (termen de avizare: 30.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Sănătăţii
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 27.08.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.J.
   1.2. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare: 31.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Economiei
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.F.P., M.J.
   1.3. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind modificarea şi completarea unor legi în domeniul educaţiei (termen de avizare: 03.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Educaţiei Naţionale - procedură de avizare reluată
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil - în şedinţa din data de 13.08.2018
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil - în şedinţa din data de 13.08.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - în şedinţa din data de 13.08.2018 - Obs.: avize complete

2. Aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului Economic şi Social pe anul 2017
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 14.08.2018
4. Informare privind şedinţa BEx din data de 21.08.2018
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate