Ordinea de zi | 23.10.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 23.10.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (termen de avizare: 30.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă ședință fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - notă ședință fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de avizare favorabil - Obs.: avize interministeriale complete
   1.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind finanțarea de la bugetul de stat a unor categorii de cheltuieli aferente lucrărilor de investiții (termen de avizare: 29.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Transporturilor
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - puncte de vedere
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - notă ședință fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.J.
   1.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind implementarea programului guvernamental ”gROwth - Contul individual de economii Junior (termen de avizare: 1.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Secretariatul General al Guvernului - procedură de avizare reluată
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observații
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 29.10.2018 - proiect de aviz favorabil cu observații în ședință din 15.10.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă ședință fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observații - Obs.: avize interministeriale complete
   1.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată (termen de avizare: 05.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificări și completările ulterioare) - Inițiator Ministerul Muncii și Justiției Sociale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observații
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință planificată în data de 29.10.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă ședință fără cvorum - propunere avizare favorabilă - Obs.: Lipsă aviz M.M.A.C.A, M.F.P., M.J.
   1.5. Propunere legislativă pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b501/02.10.2018) (termen de avizare: 29.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință planificată în data de 29.10.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă ședință fără cvorum - propunere de avize nefavorabilă
   1.6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b502/02.10.2018) (termen de avizare: 29.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - notă ședință fără cvorum - propunere de avize nefavorabilă
   1.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (b508/03.10.2018) (termen de avizare: 29.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL, PSD, USR, UDMR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință planificată în data de 29.10.2018
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - notă ședință fără cvorum - propunere de avize nefavorabilă
   1.8. Propunere legislativă pentru completarea art.7, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (b510/04.10.2018) (termen de avizare: 29.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 03.10.2018
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 09.10.2018
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.10.2018
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 16.10.2018
6. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate