Participation du CES de Roumanie au Réunions du conseil de l'AICESIS

Une délégation représentant le Conseil économique et social de Roumanie, formée de Messieurs Florian Costache, Président, Dragoş Mihalache, Vice-président, Liviu Apostoiu, membre, et Mme Eugenia Ştefănescu, Chef du Département des relations internationales et publiques, Réunions du conseil d'administration de l'AICESIS et atelier «Bonnes pratiques opérationnelles quotidiennes CES-IS: évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée».


Participarea delegației CES  România la Consiliul de Administrație al AICESIS și la un
Atelier Internațional cu tema Bunele practici de funcționare cotidiană a CES-IS: Evaluarea impactului și a valorii adăugate
1,2,3 martie 2017 - LUXEMBURG


Participarea CES al AICESIS 2017
Cele două evenimente au avut loc la sediul Curții Europene de Conturi, Strada Alcide De Gasperi, 12 - L-1615, Luxemburg.

În ziua de 2 martie 2017 a avut loc Consiliul de Administrație la care CES România a participat în calitate de membru din partea Europei.

La ceremonia de deschidere a lucrărilor Consiliului de Administrație al AICESIS a luat cuvântul domnul Xavier Bettel, primul ministru al Luxemburgului, al cărui discurs a fost foarte apreciat de către cei prezenți în sala de reuniune. De asemenea, au adresat cuvinte de bun venit vicepreședintele CES-ului din Luxemburg, domnul Marco Wagener, și președintele Curții Europene de Conturi, domnul Klaus - Heiner Lehne.

Discursurile de deschidere au fost urmate de reuniunea Consiliului de Administrație.

Primul punct al CA a fost adoptarea Ordinii de zi.

La cel de al doilea punct, doamna Iraima Capriles, secretar general al CES-ului din Republica Dominicană, a dat citire unui raport referitor la principala temă de lucru a președinției AICESIS, pentru perioada de mandat 2015 -2017. Titlul temei principale de lucru a fost " Rolul CES-IS în lupta împotriva inegalității legate de sărăcie".

Prezentarea făcută de reprezentanta Consiliului Economic și Social din Republica Dominicană a fost urmată de discuții și intervenții ale CES-urilor din Senegal, Guineea, Benin, Spania, România, reprezentanți ai OIM, etc.

La punctul trei a fost lansată propunerea de creare a unui grup de reflecție asupra viitorului AICESIS. Consiliul de Administrație este invitat să decidă asupra creării unui grup de lucru cu misiunea și caracteristicile precizate într-o notă redactată în acest sens. Misiunea Grupului de reflecție poate fi largă și poate avea ca scop să acopere toate aspectele (politice, organizaționale, financiare) ce privesc viitorul AICESIS.

Al patrulea punct al Consiliului de Administrație a tratat Conferința comună AICESIS - OIM având ca temă "Viitorul muncii", reuniune programată pentru zilele de 19 și 20 octombrie 2017, la Atena, în Grecia.

Punctul cinci al Ordinii de zi a tratat problema viitoarei președinții a AICESIS. Președinția Asociației asigurată de CES-ul din Republica Dominicană se va încheia cu ocazia Reuniunii internaționale și a Adunării Generale care vor avea loc în septembrie 2017, la Santo Domingo (Republica Dominicană).

Conform statutului AICESIS (Art. 8), președinția Asociației Internaționale alternează la fiecare doi ani, între continente, iar membrii Asociației, care fac parte din continentul care urmează să asigure viitoarea președinție, propun viitorul președinte al Asociației.

Pentru perioada 2017-2019, membrilor continentului european le revine sarcina de a desemna candidatul la președinție.

Prin urmare, la propunerea CES-urilor europene, candidatura domnului președinte Florian Costache la președinția AICESIS a fost acceptată în unanimitate de către toți membrii Consiliului de Administrație prezenți la Luxemburg.

Cu ocazia schimbării președinției AICESIS, expiră și mandatul de doi ani al membrilor Consiliului de Administrație, urmând ca în luna septembrie 2017, cu ocazia AG și a CA ale AICESIS de la Santo Domingo, să se stabilească și noii membri ai CA al AICESIS.

Punctul șase al Ordinii de zi a dezbătut problema alegerii următorului secretar general al Asociației.

Domnul Francisco Gonzales de Leña, reprezentând CES-ul din Spania, a fost desemnat noul SG al AICESIS.

CA a mai stabilit și data viitoarei Adunări Generale a AICESIS în zilele de 6, 7 și 8 septembrie 2017.

De asemenea, CNES din Algeria și-a exprimat intenția de a găzdui Școala de vară 2017, eveniment care a fost amânat anul precedent din lipsă de candidați.

În ziua de 3 martie 2017 a avut loc Atelierul internațional cu tema "Bunele practici de funcționare cotidiană a CES-IS: evaluarea impactului valorii adăugate".

Pe parcursul mai multor sesiuni de lucru au fost discutate teme ca: instrumente disponibile pentru evaluarea impactului și valorii adăugate ce trebuie implementate, criterii de evaluare a nivelului impactului CES-IS, mecanisme necesare de urmărire pentru a evalua valoarea adăugată a CES-IS în societate, concluzii și propuneri: cum să abordăm schimbul de experiențe.

CES România și-a expus punctul de vedere la sesiunea referitoare la instrumentele disponibile pentru evaluarea impactului și a valorii adăugate.

«Novembre 2017»
LMMJVSD
   1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate