Participation of the Romanian ESC in the meeting of the 22nd Conference of the Parties (COP22)

Mr. Florian Marin, member of the Executive Bureau of the ESC, represented our institution at the meeting of the 22nd Conference of the Parties (COP 22), organized by the Economic, Social and Environmental Council of Morocco in Marrakech, on 11 November 2016.


The Role of ESC-SIs in promoting public policies aimed at implementing Nationally Determined Contributions (NDCs) in the light of COP22
Friday, 11 November 2016
Marrakech - Morocco


Participarea CES 2016
Evenimentul a fost organizat pornind de la Acordul de la Paris, din decembrie 2015, acord care vizează reducerea creșterii temperaturii medii globale cu până la 1,5 grade Celsius. Rațiunea dar si necesitatea acordului au fost date de faptul că estimările arată o creștere a temperaturii medii de 3 grade Celsius până în 2030.

La eveniment au participat președinți și reprezentanți ai CES-urilor francofone, dar și ai instituțiilor cum ar fi Banca Africană pentru Dezvoltare și Institutul Francofon pentru Dezvoltare.

In intervențiile acestora au fost evidențiate o serie de elemente care se referă la schimbările climatice și care pot face obiectul activității CES-urilor și instituțiilor similare, după cum urmează:
bulletIntegrarea în cadrul conceptului de schimbare climatică a termenului de justiție climatică;
bulletPrincipiul egalității și cel al solidarității sunt baza unei justiții sociale;
bulletInvestirea în activități de cercetare și inovare pentru a stopa procesul de încălzire globală;
bulletConsecințele încălzirii climatice influențează unele fenomene îngrijorătoare cum ar fi diverse conflicte și creșterea inegalităților;
bulletNecesitatea adoptării unor politici publice și de inovare care să vizeze într-o manieră directă reducerea încălzirii globale, atât la nivelul statelor, cât și la nivelul organizațiilor internaționale;
bulletAcutizarea problemelor cu care se confruntă grupurile vulnerabile în contextul încălzirii globale, femeile fiind mult mai afectate decât bărbații, de exemplu;
bulletNecesitatea modificării modelelor de dezvoltare economică în sensul creării unui mix de energie care să asigure, în condiții de eficiență economică, tranziția către o economie verde;
bulletNecesitatea intensificării colaborării dintre state pentru a putea asigura punți de transfer tehnologic și de informații menite să reducă fenomenul de încălzire globală;
bulletCreșterea influenței CES-urilor și a instituțiilor similare prin implicarea acestora în tematica încălzirii globale;
bulletDerularea de campanii care să vizeze coagularea coerentă a societății civile, precum și educarea cetățenilor în vederea conștientizării și implicării acestora în lupta împotriva încălzirii globale.

În intervenția sa, domnul Florian Marin a abordat elemente de interes tematic și a prezentat soluții concrete cu privire la tema panelului, după cum urmează: transformarea CES-urilor și instituțiilor similare în instrumente generatoare de soluții la provocările schimbării climatice, inclusiv prin atragerea de experți dedicați acestei tematici; intensificarea lobby-ului pe lângă guvernele din țările de origine în vederea integrării componentei de mediu în politicile publice promovate de acestea, utilizarea fondurilor europene pentru intensificarea activităților de cercetare în vederea reducerii efectelor provocate de schimbarea climatică; finanțarea infrastructurilor de cercetare de mare capacitate și utilizarea lor în reducerea efectelor schimbării climatice, întocmai cum este laserul de la Măgurele; integrarea sindicatelor, a patronatelor și a societății civile în vederea derulării de campanii de conștientizare și de promovare a necesității reducerii efectelor încălzirii globale.

«November 2017»
MTWTFSS
   1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate