Păşind către o Europă mai puternică

Doamna Monica Bănărescu, director al Direcţiei relaţii internaţionale şi relaţii publice, a participat la conferinţa la nivel înalt intitulată «Step up for a stronger Europe - Păşind către o Europă mai puternică - Societatea civilă: partener cu drepturi depline în cadrul Strategiei 2020», care a avut loc în ziua de 25 septembrie 2012, la sediul Comitetului Economic şi Social European (CESE), Bruxelles.


Acest eveniment a constituit o ocazie majoră pentru dezbateri constructive asupra Pactului pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă, asupra Strategiei Europa 2020 şi a pârghiilor acestora, cum ar fi guvernanţa economică, bugetul, piaţa unică, ocuparea forţei de muncă, inovaţia şi durabilitatea. Discuţiile s-au concentrat, de asemenea, pe metode de stimulare a capacităţii societăţii civile organizate de a acţiona şi a se angaja în punerea în aplicare a strategiei.

Evenimentul a reunit factori de decizie la nivel înalt, naţionali şi europeni, reprezentanţi ai societăţii civile, ai consiliilor economice şi sociale sau instituţiilor similare naţionale, ai autorităţilor regionale/locale, lideri de opinie şi alţi actori cheie care îşi vor face cunoscute punctele de vedere în scopul relansării creşterii în UE.

În cursul acestui eveniment, au fost explorate diferite modalităţi de a readuce Europa înapoi pe calea creşterii, ţinând seama de faptul că, în conformitate cu Strategia Europa 2020, obiectivele creşterii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii sunt interconectate şi se consolidează reciproc. Chestiunile care au fost discutate include progresul către uniunea financiară şi fiscală, cercul vicios al crizei bancare şi al datoriei suverane, euro-obligaţiunile, rolul bugetului UE şi atragerea capitalului privat prin intermediul obligaţiunilor de proiecte, funcţionarea semestrului european şi guvernanţa economică în zona euro şi în UE în ansamblul său.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate