Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii 62/2011

Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii 62/2011 privind dialogul social Comentarii comune ale Comisiei Europene şi FMI, 12 octombrie 2012


Comentarii generale


bulletAm primit proiectul de Ordonanta de Urgenta revizuit (versiune: August 28, 2012), care îşi propune să modifice Legea 62/2011 privind dialogul social. Înțelegem că prezentul proiect a fost pregătit de către confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional şi de către patru confederaţii patronale. Având în vedere importanța Legii 62/2011 pentru relațiile de muncă din România, care întruchipează o reformă cheie, credem că este inadecvat să se modifice această lege printr-o ordonanță de urgență şi considerăm că este extrem de important să parcurgă procesul legislativ normal, care asigură o pregătire aprofundată şi de consultare corespunzătoare a tuturor partenerilor sociali, inclusiv toate organizațiile patronale reprezentative la nivel național.
bulletPe baza acordurilor existente cu Comisia Europeană şi FMI şi în conformitate cu discuțiile aprofundate pe un proiect anterior de Ordonanța de urgență care au avut loc în timpul misiunii FMI în România în luna august 2012, cerem insistent ca autoritățile să limiteze orice modificări aduse Legii 62/2011 pentru revizuirile necesare pentru a aduce legea în conformitate cu convenții fundamentale ale OIM.

Comentarii privind negocierea colectivă critice pentru a asigura conformitatea cu programul


bulletAcordurile colective naționale: reintroducerea acordurilor naționale colective de muncă cu riscuri de extensie automate erga omnes rezultând un decalaj între salarii şi evoluțiile productivității firmelor, sectoarelor şi ocupațiilor. Cerem insistent ca autoritățile să se asigure că acordurile colective naționale nu conțin elemente legate de salarii şi / sau de a inversa progresele realizate cu Codul Muncii adoptat în luna mai 2011 (de exemplu: reglementarea timpului de lucru).
bulletAcorduri colective sectoriale: proiectul de lege abroga criteriile numerice existente pentru înregistrarea contractelor colective de muncă şi le înlocuieşte cu criteriile numerice pentru extinderea acestora (art. 133). Cerem insistent ca autoritățile să se asigure că pragul de 50% din numărul total de salariați din acest sector se referă fie doar la patronate sau la ambele: sindicate şi patronate.
bulletNegocierea colectiva a salariilor in sectorul bugetar: dacă se efectuează modificări la capitolul 4, care reglementează negocierea colectivă în sectorul public, trebuie să se asigure garanții corespunzătoare ca evoluția salariilor din sectorul public sa fie aliniată cu productivitatea şi prudența bugetară.
bulletNegocierea anuală obligatorie: Obligația de a desfăşura negocieri colective anual, precum şi obiectul pre-definit de negociere, duce la costuri de tranzacție inutile, în special pentru întreprinderile mici (art. 129). Cerem insistent autorităților să elimine obligația de a negocia anual şi să o înlocuiască cu o obligație de a începe negocierile colective înainte de expirarea contractelor colective de muncă.

Alte comentarii


bulletConflictul de munca: Suntem îngrijorați de slăbirea procedurilor în legislația existentă, care sunt menite să evite proliferarea grevelor (art. 183, 186, 195, 197, 203 şi 205).
bulletReprezentanții sindicatelor: Vă recomandăm să se limiteze numărul de reprezentanți aleşi şi numiți protejati în temeiul art. 10 la un număr şi interval de timp corespunzător.
bulletContribuții la sindicate şi patronate: Dacă o obligație pentru angajatori de a retine contribuția membrilor de sindicat este introdusa, recomandăm insistent autorităților să fie condiționată de aprobarea scrisă a salariatului (Art. 24). În plus, subliniem riscurile pe care dispoziția de a face taxele plătite de către organizațiile patronale deductibile din impozitul pe venit (Art. 68) ar impune o povară inutilă fiscală asupra societății.

Evaluari pozitive


bulletContractele colective de muncă la nivel de unitate: Salutăm măsurile care conduc la deblocarea negocierilor colective la nivel de unitate, cum ar fi criteriile de stabilire a acestora (5 în loc de 15 de angajați; articolul 3). şi reprezentativitatea lor (35 la suta in loc de 50 la sută; art 51). Salutăm, de asemenea, retragerea cerinței ca toate părțile care au dreptul să participe la negocieri trebuie să semneze o convenție colectivă, în special cele care nu întunesc criteriile de reprezentativitate (art. 146).

Clarificări


bulletPentru a evita confuziile, ar fi util să se clarifice terminologia la începutul proiectului de lege propus asa cum se regaseste în legislația actuală la Capitolul 1.
bulletVă rugăm să furnizați o descriere mai detaliată a articolului 129 alineatul (5a-k): pot partenerii sociali reprezentativi la nivel național stabili salariul de bază şi / sau a coeficienților de salarizare?
bulletContracte colective sectoriale, în cazul în care criteriile de extindere la art. 133 nu sunt îndeplinite, se aplică numai societăților care sunt afiliate la organizațiile sau, de asemenea, la societățile care nu sunt afiliate la angajatorilor semnatare patronale, organizații, dar să angajeze lucrători care sunt membri de sindicat?
bulletArticolul 143 din legea existentă prevede că punerea în aplicare a contractelor colective de muncă înregistrate la nivel de sector poate fi prelungit prin ordin emis de ministru, sub rezerva aprobării de Consiliului Național Tripartit, la cererea tuturor părților semnatare. În proiectul de ordonanță, art. 133 reglementează condițiile în care contractele colective de muncă la nivel sectorial poate fi extins la parti non-semnatare. Vă rugăm să clarificaţi dacă această extensie continuă să fie reglementată prin ordin emis de ministru, sub rezerva aprobării Consiliului Naţional Tripartit.
bulletObservăm că în Capitolul 4 partile participante la negocierile colective de muncă şi reprezentarea acestora în sectorul public dîn legea existentă este în întregime abrogată în proiectul de ordonanță. Cu toate acestea, unele dintre dispozițiile Capitolului 4 pot fi acum găsite în alte părți ale proiectului de ordonanță, inclusiv în art. 128 şi art. 133. Vă rugăm să dezvoltati motivele pentru care Capitolul 4 a fost abrogat şi dacă intenția este de a face modificări la premiza că salariile din sectorul public pot fi reglementate numai prin negociere colectivă în limitele stabilite de lege (a se vedea art. 138 din legea existentă).
bulletProiectul de ordonanţă nu se referă la art. 180 din legislația actuală, sugerând astfel faptul că articolul rămâne neschimbat, cu toate acestea, având în vedere faptul că conținutul acestuia apare în art. 182 din proiect, se pare că art. 180 a fost abrogată. Probleme similare există pentru articole 165-174, 178-180, 187, 189 şi 191.
bulletTraducerea în limba engleză a articolului propus 92, pare să sugereze că dimensiunea CES este redusă la 30 de participanţi, care poate nu a fost conformă.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate