Rechercher | 2011

Vous rechercher à l'intérieur web pour l'expression "2011".


1. Session extraordinaire de l'Assemblée plénière de modifier RO

Urmare solicitării reprezentanţilor părţii sindicale formulate în cadrul celei de-a treia întâlniri a Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social din data de 12.01.2012, cu privire la convocarea unei şedinţe extraordinare a Plenului Consiliului Economic şi Social pe marginea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare, Plenul CES, întrunit în data de 19.01.2012, a hotărât să dea curs acestei solicitări. http://www.ces.ro/session-extraordinaire-de-l-assemblee-pleniere-de-modifier-ro/fr/73


2. Ordonnance d'urgence visant à amender la Loi 62/2011

Ordonnance d'urgence visant à amender la Loi 62/2011 sur les commentaires de dialogue social conjoints de la Commission européenne et le FMI, 12 Octobre 2012 http://www.ces.ro/ordonnance-d-urgence-visant-a-amender-la-loi-62-2011/fr/84


3. Législation

Loi 248/2013 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social (RO). http://www.ces.ro/legislation/fr/9


4. Projets législatifs

Projets législatifs soumis pour agrément http://www.ces.ro/projets-legislatifs/fr/50


5. Ordinea de zi

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 12.12.2017, ora 13:00 http://www.ces.ro/ordinea-de-zi/fr/58


6. Staffan Nilsson Président de la CESE visité la Roumanie

Jeudi, 6  Octobre 2011, à l'invitation de M. Florian Costache, président du Conseil économique et social de la Roumanie, M. Staffan Nilsson, président du Comité économique et social européen (CESE) a rencontré les membres de la Roumanie, l'CES. http://www.ces.ro/staffan-nilsson-president-de-la-cese-visite-la-roumanie/fr/72


7. Réunion du Bureau UCESIF du Rabat Maroc

Réunion du Bureau des Union des Conseils économique et sociaux et Institutions similaires des Etats et gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF) a eu lieu à Rabat, le lundi 12 Décembre, 2011. http://www.ces.ro/reunion-du-bureau-ucesif-du-rabat-maroc/fr/75


8. Projets législatifs

Projets législatifs soumis pour agrément http://www.ces.ro/projets-legislatifs/fr/157


9. Avis du CES 2017

Cette section présente des informations sur les avis émises pendant 2017 par le Conseil économique et social au projet de loi a reçu l'avis, conformément par la loi. http://www.ces.ro/avis-du-ces-2017/fr/159


10. Communiqué de presse

Jeudi, Février 28, 2013, Patrick Venturini, secrétaire général de l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS), lors d'une visite en Roumanie à l'invitation du Conseil économique et social, Florian Costache, a rencontré les membres du CES. http://www.ces.ro/communique-de-presse/fr/93


11. Réunions du conseil de l'AICESIS

Réunions du conseil de l'Association internationale des Conseils économiques et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS) a eu lieu le 4 et 5 Décembre 2011, à Amman, au Conseil économique et social en Jordanie. http://www.ces.ro/reunions-du-conseil-de-l-aicesis/fr/74


12. Règlement de procédure

Règlement de procédure du Conseil Economique et Social http://www.ces.ro/reglement-de-procedure/fr/29


13. Forum Mondial des Affaires

Consiliul Economic şi Social (CES) din România a propus, în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei Internaţionale a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare (AICESIS) la Aman (Iordania, decembrie 2011), înfiinţarea, cu ajutorul AICESIS, a unui Consiliu Mondial de Afaceri (CMA), care să reunească oameni de afaceri din cadrul organizaţiilor patronale reprezentate în CES-uri sau instituţii similare, membre ale AICESIS, în vederea promovării contactelor şi a dialogului între comunităţile economice şi de afaceri, pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi a unor noi oportunităţi reale de afaceri şi investiţii precum şi de creare de noi locuri de muncă, în special pentru tineri şi femei. http://www.ces.ro/forum-mondial-des-affaires/fr/90


14. Europe 2020 - Comité de pilotage

Lors de la réunion Europe 2020 - Comité de pilotage,  Bruxelles, le 7 Novembre 2012, le présence de la notre institution Bănărescu Monica - Directeur des relations internationales et des relations publiques http://www.ces.ro/europe-2020-comite-de-pilotage/fr/88


15. Avis du CES 2011

Cette section présente des informations sur les avis émises pendant 2011 par le Conseil économique et social au projet de loi a reçu l'avis, conformément par la loi. http://www.ces.ro/avis-du-ces-2011/fr/82


16. Projets législatifs

Projets législatifs soumis pour agrément http://www.ces.ro/projets-legislatifs/fr/51


17. AICESIS Rome, 21 to 23 Juillet 2011

Informations sur la participation de la Roumanie lors du CES de la 12e réunion internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires et l'AICESIS Assemblée générale 21 to 23 Juillet 2011, à Rome. http://www.ces.ro/aicesis-rome-21-to-23-juillet-2011/fr/70


18. Visite officielle du Président du CNEL Italie

Sur 5 à 7 mai 2011, une délégation du Conseil National de l'Economie et du Travail - CNEL Italie - conduite par Monsieur Antonio Marzano, Président du CNEL et Président de l'AICESIS (Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires) fera une visite officielle en Roumanie à l'invitation du Conseil économique et social. http://www.ces.ro/visite-officielle-du-president-du-cnel-italie/fr/64


19. Réunion annuelle des secrétaires généraux du CES

Réunion annuelle des Secrétaires généraux des Conseils économiques et sociaux des États membres et ceux du Comité économique et social européen a eu lieu à La Haye, Néerlandaises, jeudi 12 et vendredi 13 mai 2011, au Conseil économique et social (SER). http://www.ces.ro/reunion-annuelle-des-secretaires-generaux-du-ces/fr/65


20. Réunion annuelle de la coopération CESlink réseau

Le lundi 20 et mardi, Juin 21, 2011, Mme Monica Bănărescu, directeur des relations publiques et des relations internationales du CES Roumanie, ont assisté à la Réunion annuelle de la coopération CESlink réseau, qui a été accueillie par le Comité dans ses locaux à Bruxelles. http://www.ces.ro/reunion-annuelle-de-la-cooperation-ceslink-reseau/fr/67


21. AICESIS

L'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires (AICESIS) est une jeune association en plein développement. http://www.ces.ro/aicesis/fr/49


22. Rapports d'activité du CES

Rapports d'activité du Conseil économique et social (CES) pendant la période 2002-2014. http://www.ces.ro/rapports-d-activite-du-ces/fr/27


23. Participation CES aux événements internationaux

Participation CES aux événements internationaux http://www.ces.ro/participation-ces-aux-evenements-internationaux/fr/60


24. Etudes développées de CES

Consiliul Economic şi Social vă prezintă studiile elaborate de instituţie: http://www.ces.ro/etudes-developpees-de-ces/fr/124


25. Projet Forum Mondial des Entreprises

În cadrul reuniunii Consiliului de administraţie al AICESIS, care a avut loc la Aman (Iordania, decembrie 2011), preşedintele CES din România, domnul Florian Costache, a înaintat o propunere privind înfiinţarea unui "Consiliu Mondial de Afaceri". http://www.ces.ro/projet-forum-mondial-des-entreprises/fr/91


26. L'Assemblée Générale de AICESIS - Rio de Janeiro 2012

Stimată doamnă, stimate domnule,
Dragi colegi,
Am onoarea să vă invit să participaţi la Adunarea Generală anuală, statutară, a AICESIS, ca şi la iniţiativa organizată cu prilejul Conferinţei Naţiunilor Unite « RIO+20 » asupra mediului înconjurător, care se vor desfăşura în zilele de 14 şi 15 iunie 2012, la Rio de Janeiro (Brazilia). http://www.ces.ro/l-assemblee-generale-de-aicesis-rio-de-janeiro-2012/fr/76


27. Projet de programme de l'AICESIS Assemblée générale - Rio de Janeiro 2012

Projet de programme de l'AICESIS Assemblée générale - Rio de Janeiro in 2012 http://www.ces.ro/projet-de-programme-de-l-aicesis-assemblee-generale-rio-de-janeiro-2012/fr/77


28. Déclarations richesses du Employés 2016

Déclarations richesses du Employés http://www.ces.ro/declarations-richesses-du-employes-2016/fr/142


29. Budget du CES

Le Budget du CES pour année 2011 http://www.ces.ro/budget-du-ces/fr/19


30. Avis du CES

Cette section présente des informations sur les avis émises par le Conseil économique et social au projet de loi a reçu l'avis, conformément par la loi. http://www.ces.ro/avis-du-ces/fr/26


31. Déclarations richesses du l'assemblée plénière 2016

Déclarations richesses du l'assemblée plénière du CES http://www.ces.ro/declarations-richesses-du-l-assemblee-pleniere-2016/fr/141


32. La sensibilisation et la promotion du dialogue social

Entre 29 et 30 Juin 2011 secrétaire général du CES, M. Marin Suliman, a assisté à la conférence nationale sur 'La sensibilisation et la promotion du dialogue social au niveau local et national de l'industrie du bois du partenaires sociale' organisée par la Fédération des syndicats de l'industrie bois http://www.ces.ro/la-sensibilisation-la-promotion-du-dialogue-social/fr/66


33. Déclarations richesses du Employés 2011

Déclarations richesses du Employés http://www.ces.ro/declarations-richesses-du-employes-2011/fr/69


34. Déclarations richesses du l'assemblée plénière 2014

Déclarations richesses du l'assemblée plénière du CES http://www.ces.ro/declarations-richesses-du-l-assemblee-pleniere-2014/fr/111


35. Discours du Président CES Costache Florian de marché unique

Lundi, septembre 12, 2011, à Bucarest, Florian Costache, président de l'ESC en Roumanie, le discours inaugural de l'audience publique tenue sur le thème 'La loi du marché unique - il est temps de réaliser les priorités de la société civile en Roumanie!'. Ecoute publique a été organisée par le Comité économique et social européen (CESE). http://www.ces.ro/discours-du-president-ces-costache-florian-de-marche-unique/fr/71


36. Déclarations richesses du Employés 2015

Déclarations richesses du Employés http://www.ces.ro/declarations-richesses-du-employes-2015/fr/126


37. Déclarations richesses du l'assemblée plénière 2015

Déclarations richesses du l'assemblée plénière du CES http://www.ces.ro/declarations-richesses-du-l-assemblee-pleniere-2015/fr/125


38. Réunion annuelle des présidents et secrétaires généraux des CES

Réunion annuelle des présidents et secrétaires généraux des CES des sites européens et ceux du Comité, à La Haye, Pays-Bas, 9-10 Novembre 2011. La Roumanie a participé à la Suliman ESC M. Marin, secrétaire général. http://www.ces.ro/reunion-annuelle-des-presidents-secretaires-generaux-des-ces/fr/78


39. Déclarations richesses du Employés 2014

Déclarations richesses du Employés http://www.ces.ro/declarations-richesses-du-employes-2014/fr/112


40. Assemblée générale de l'AICESIS

Entre 10 et 12 Septembre 2013, à Alger, en Algérie, qui s'est tenue la 13e Réunion Internationale des Conseils Economique et Sociaux et Institutions Similaires et l'Assemblée Générale de l'Association Internationale des conseils sociaux et institutions similaires économique et économique et (AICESIS ). http://www.ces.ro/assemblee-generale-de-l-aicesis/fr/108


41. Déclarations richesses du l'assemblée plénière 2011

Déclarations richesses du l'assemblée plénière du CES http://www.ces.ro/declarations-richesses-du-l-assemblee-pleniere-2011/fr/68«Décembre 2017»
LMMJVSD
     1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate