Rechercher | economic and social council

Vous recherchez l'expression "economic and social council". Nous avons des articles trouvés contenant l'expression "economic"


1. Offres d'emploi

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL cu sediul în Str. Dr. Dimitrie D. Gerota, nr. 7 - 9, Sector 2, Bucureşti, organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi: http://www.ces.ro/offres-d-emploi/fr/24


2. Présidence de l'AICESIS

La Présidence de l’AICESIS est assurée par le Président du CES nommé par l’Assemblée Générale pour un mandat non-renouvelable de deux ans respectant un principe de rotation par continent. Chaque institution assumant la présidence de l'association est responsable de l'organisation de la réunion de l'Assemblée générale, généralement à la fin du mandat. http://www.ces.ro/presidence-de-l-aicesis/fr/167


3. Législation

Loi 248/2013 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social (RO). http://www.ces.ro/legislation/fr/9


4. Projets législatifs

Projets législatifs soumis pour agrément http://www.ces.ro/projets-legislatifs/fr/50


5. Projets législatifs

Projets législatifs soumis pour agrément http://www.ces.ro/projets-legislatifs/fr/157


6. Ordinea de zi

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 20.02.2018, ora 13:00 http://www.ces.ro/ordinea-de-zi/fr/58


7. La réunion annuelle des présidents et secrétaires généraux des conseils économiques et sociaux 2017

Une délégation du Conseil économique et social de la Roumanie, composée de M. Dragoş Mihalache, vice-président, Marin Suliman, secrétaire général, Mme Eugenia Ştefănescu, Directeur des relations internationales et des relations publiques, a assisté à la réunion annuelle des présidents et secrétaires généraux des Conseils économiques et sociaux des Etats membres de l'UE et du Comité économique et social européen, qui a eu lieu à Malte, les 22 et 23 Juin 2017. http://www.ces.ro/la-reunion-annuelle-des-presidents-secretaires-generaux-des-conseils-economiques-sociaux-2017/fr/162


8. La participation de CES Roumanie a l'Assemblée générale UCESIF 2017

Une délégation du Conseil économique et social de la Roumanie, composée de Domnul Radu Minea, membre du CES Plénum, Mme Eugenia Ştefănescu, Directeur des relations internationales et des relations publiques, a assisté au colloque sur «CES-IS et le niveau minimum général la protection sociale universelle: le statu quo dans les pays UCESIF et les défis futurs», a eu lieu le 3 Juillet 2017 et l'Assemblée générale élective UCESIF prévue pour le 4 Juillet à Rabat, au Maroc. http://www.ces.ro/la-participation-de-ces-roumanie-a-l-assemblee-generale-ucesif-2017/fr/163


9. Réunions internationale du conseil de l'AICESIS 2017

Une délégation de la Roumanie ESC, dirigé par le Président Iacob Baciu, vice-président M. Dragoş Mihalache, vice-président Bogdan Simion, membre BEX M. Liviu Apostoiu,  et Mme Eugenia Ştefănescu, directrice DRIRP, est allé à Santo Domingo en République Dominicaine, pour assister à la Réunion internationale, à l'Assemblée générale et à deux conseils d'administration de l'AICESIS. http://www.ces.ro/reunions-internationale-du-conseil-de-l-aicesis-2017/fr/165


10. Activités du CES

Pentru îndeplinirea rolului consultativ în soluţionarea problemelor din domeniul restructurării şi dezvoltării economiei naţionale, privatizării, funcţionării şi creşterii competitivităţii agenţilor economici, relaţiilor de muncă şi politicii salariale, protecţiei sociale şi ocrotirii sănătăţii, învăţământului, cercetării şi culturii, politicilor monetare, financiare, fiscale şi de venituri, CES are următoarele atribuţii principale: http://www.ces.ro/activites-du-ces/fr/25


11. Règlement de procédure

Règlement de procédure du Conseil Economique et Social http://www.ces.ro/reglement-de-procedure/fr/29


12. Avis du CES 2017

Cette section présente des informations sur les avis émises pendant 2017 par le Conseil économique et social au projet de loi a reçu l'avis, conformément par la loi. http://www.ces.ro/avis-du-ces-2017/fr/159


13. Projets législatifs

Projets législatifs soumis pour agrément http://www.ces.ro/projets-legislatifs/fr/51


14. Etudes développées de CES

Consiliul Economic şi Social vă prezintă studiile elaborate de instituţie: http://www.ces.ro/etudes-developpees-de-ces/fr/124


15. Les Sections

Pour mener à bien ses missions, le CES constitue des sections (commissions spécialisées), permanentes ou temporaires, en tant qu'organes d'études. http://www.ces.ro/les-sections/fr/7


16. Représentants de la Roumanie dans CESE

Le gouvernement a envoyé à la mission de la Roumanie à Bruxelles de transmettre de l'Union européenne Secrétariat général du Conseil, la proposition de nomination de représentants de la Roumanie au Comité Economique et Social Européen. http://www.ces.ro/representants-de-la-roumanie-dans-cese/fr/23


17. Les Vice-Présidents du CES

Conseil Economique et Social (CES) est composé de
trois vice-présidents. http://www.ces.ro/les-vice-presidents-du-ces/fr/6


18. CESE

Comitetul Economic şi Social European este forumul instituţional european de consultare, reprezentare şi informare a societăţii civile şi locul unde aceasta îşi poate exprima punctele de vedere. CESE oferă reprezentanţilor organizaţiilor economice, sociale şi civice din statele membre posibilitatea de a juca un rol esenţial în formularea politicilor şi în luarea deciziilor la nivelul Comunităţii. http://www.ces.ro/cese/fr/53


19. Stratégie européenne 2020

Noua strategie europeană pentru următorii 10 ani apare pe fondul unei crize economice profunde şi a intensificării provocărilor pe termen lung, precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor şi îmbătrânirea populaţiei. http://www.ces.ro/strategie-europeenne-2020/fr/54


20. Le Président du CES

În curs de actualizare http://www.ces.ro/le-president-du-ces/fr/5


21. Acquisition publique

Acquisition publique http://www.ces.ro/acquisition-publique/fr/61


22. CES Roumanie à la réunion du Conseil économique, social et environnemental de la France

Sous la présidence de l'UCESIF que CES Roumanie tient pour le mandat 2017-2019, M. Radu Minea, membre de CES Roumanie, a représenté notre institution lors de la réunion du CESE en France au cours de laquelle le projet "Le rôle de la France dans une dynamique francophone" proposé par la section des affaires européennes et internationales du Conseil français. http://www.ces.ro/ces-roumanie-a-la-reunion-du-conseil-economique-social-environnemental-de-la-france/fr/171


23. Résultats au concours pour les postes vacants

Résultats au concours pour les postes vacants http://www.ces.ro/resultats-au-concours-pour-les-postes-vacants/fr/130


24. Mandat de participare la reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali ai CES-urilor

Consiliul Economic şi Social din România a fost invitat de către conducerea CES-ului din Malta şi cea a Comitetului Economic şi Social European să participe la Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali ai CES-urilor din statele membre ale UE şi ai CESE, eveniment care, în acest an, se va desfăşura în Malta, la Valletta, în zilele de 22 şi 23 iunie 2017. http://www.ces.ro/mandat-de-participare-la-reuniunea-anuala-a-presedintilor-si-secretarilor-generali-ai-ces-urilor/fr/160


25. Dezbatere CESE cu societatea civilă din România

În ziua de 29 mai 2017, între orele 09:00 și 13:00, Consiliul Economic și Social a fost gazda unei dezbateri cu societatea civilă din România, organizate de Comitetul Economic și Social European la București. http://www.ces.ro/dezbatere-cese-cu-societatea-civila-din-romania/fr/161


26. Conférence OIT AICESIS OKE

Une délégation de la Roumanie ESC, dirigé par le Président Jacob Baciu composé de M. Dragos Mihalache, vice-président, membre Alan Apostoiu BEX, membre Mme Daniela Visoianu BEX, Mme Eugenia Stefanescu, directeur DRIRP, rendu à Athènes pour assister une conférence internationale organisée par l'Organisation internationale du travail, l'AICESIS et le CES de Grèce (OKE), les 23 et 24 novembre 2017, à Athènes, en Grèce. http://www.ces.ro/conference-oit-aicesis-oke/fr/168


27. UCESIF

Uniunea Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare ale Statelor şi Guvernelor Membre ale Francofoniei (UCESIF) a fost creată la data de 15 noiembrie 2004, la Ouagadougou - Burkina Faso. Uniunea are sediul social şi juridic în Franţa (Bvd. Bosquet nr. 19-21, Paris 7). http://www.ces.ro/ucesif/fr/59Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate