Rechercher | guvern

Vous rechercher à l'intérieur web pour l'expression "guvern".


1. Législation

Loi 248/2013 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social (RO). http://www.ces.ro/legislation/fr/9


2. Projets législatifs

Projets législatifs soumis pour agrément http://www.ces.ro/projets-legislatifs/fr/157


3. Projets législatifs

Projets législatifs soumis pour agrément http://www.ces.ro/projets-legislatifs/fr/50


4. Avis du CES 2017

Cette section présente des informations sur les avis émises pendant 2017 par le Conseil économique et social au projet de loi a reçu l'avis, conformément par la loi. http://www.ces.ro/avis-du-ces-2017/fr/159


5. Activités du CES

Pentru îndeplinirea rolului consultativ în soluţionarea problemelor din domeniul restructurării şi dezvoltării economiei naţionale, privatizării, funcţionării şi creşterii competitivităţii agenţilor economici, relaţiilor de muncă şi politicii salariale, protecţiei sociale şi ocrotirii sănătăţii, învăţământului, cercetării şi culturii, politicilor monetare, financiare, fiscale şi de venituri, CES are următoarele atribuţii principale: http://www.ces.ro/activites-du-ces/fr/25


6. Règlement de procédure

Règlement de procédure du Conseil Economique et Social http://www.ces.ro/reglement-de-procedure/fr/29


7. Projets législatifs

Projets législatifs soumis pour agrément http://www.ces.ro/projets-legislatifs/fr/51


8. Les Vice-Présidents du CES

Conseil Economique et Social (CES) est composé de
trois vice-présidents. http://www.ces.ro/les-vice-presidents-du-ces/fr/6


9. Représentants de la Roumanie dans CESE

Le gouvernement a envoyé à la mission de la Roumanie à Bruxelles de transmettre de l'Union européenne Secrétariat général du Conseil, la proposition de nomination de représentants de la Roumanie au Comité Economique et Social Européen. http://www.ces.ro/representants-de-la-roumanie-dans-cese/fr/23


10. Le Président du CES

În curs de actualizare http://www.ces.ro/le-president-du-ces/fr/5


11. Stratégie européenne 2020

Noua strategie europeană pentru următorii 10 ani apare pe fondul unei crize economice profunde şi a intensificării provocărilor pe termen lung, precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor şi îmbătrânirea populaţiei. http://www.ces.ro/strategie-europeenne-2020/fr/54


12. CES Roumanie à la réunion du Conseil économique, social et environnemental de la France

Sous la présidence de l'UCESIF que CES Roumanie tient pour le mandat 2017-2019, M. Radu Minea, membre de CES Roumanie, a représenté notre institution lors de la réunion du CESE en France au cours de laquelle le projet "Le rôle de la France dans une dynamique francophone" proposé par la section des affaires européennes et internationales du Conseil français. http://www.ces.ro/ces-roumanie-a-la-reunion-du-conseil-economique-social-environnemental-de-la-france/fr/171


13. UCESIF

Uniunea Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare ale Statelor şi Guvernelor Membre ale Francofoniei (UCESIF) a fost creată la data de 15 noiembrie 2004, la Ouagadougou - Burkina Faso. Uniunea are sediul social şi juridic în Franţa (Bvd. Bosquet nr. 19-21, Paris 7). http://www.ces.ro/ucesif/fr/59


14. Liaisons vers des organisations membres

Conseil Economique et Social - liaisons vers des organisations membres http://www.ces.ro/liaisons-vers-des-organisations-membres/fr/62


15. Mandat de participare la reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali ai CES-urilor

Consiliul Economic şi Social din România a fost invitat de către conducerea CES-ului din Malta şi cea a Comitetului Economic şi Social European să participe la Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali ai CES-urilor din statele membre ale UE şi ai CESE, eveniment care, în acest an, se va desfăşura în Malta, la Valletta, în zilele de 22 şi 23 iunie 2017. http://www.ces.ro/mandat-de-participare-la-reuniunea-anuala-a-presedintilor-si-secretarilor-generali-ai-ces-urilor/fr/160


16. Conférence OIT AICESIS OKE

Une délégation de la Roumanie ESC, dirigé par le Président Jacob Baciu composé de M. Dragos Mihalache, vice-président, membre Alan Apostoiu BEX, membre Mme Daniela Visoianu BEX, Mme Eugenia Stefanescu, directeur DRIRP, rendu à Athènes pour assister une conférence internationale organisée par l'Organisation internationale du travail, l'AICESIS et le CES de Grèce (OKE), les 23 et 24 novembre 2017, à Athènes, en Grèce. http://www.ces.ro/conference-oit-aicesis-oke/fr/168


17. Assemblée générale élective de l'UCESIF

Le Conseil économique et social de la Roumanie a organisé le vendredi 8 décembre 2017, à son siège à Bucarest, une Assemblée générale élective de l'UCESIF. L'événement a réuni des représentants des CES francophones - Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, France, Mali et Maroc - de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Ambassade de Côte d'Ivoire et du Royaume du Maroc. Trois membres de l'Union, qui n'ont pas pu assister à la réunion, ont mandaté M. Nizar Baraka, président du CESE au Maroc et président de l'UCESIF, pour les représenter. Il s'agit du Conseil économique et social de Guinée, du Conseil économique, social et culturel du Niger et du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal. Les AES d'Arménie, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de Grèce, du Liban, du Luxembourg, de Mauritanie, de Monaco et du Tchad ne pouvaient pas être représentées à cet événement. http://www.ces.ro/assemblee-generale-elective-de-l-ucesif/fr/170


18. CESE

Comitetul Economic şi Social European este forumul instituţional european de consultare, reprezentare şi informare a societăţii civile şi locul unde aceasta îşi poate exprima punctele de vedere. CESE oferă reprezentanţilor organizaţiilor economice, sociale şi civice din statele membre posibilitatea de a juca un rol esenţial în formularea politicilor şi în luarea deciziilor la nivelul Comunităţii. http://www.ces.ro/cese/fr/53Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate