Reuniunea anuală a Preşedinţilor şi Secretarilor-Generali ai CES

Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor - generali ai CES-urilor europene şi cei ai CESE, Haga, Olanda, 9-10 noiembrie 2011. Din partea CES România a participat domnul Marin Suliman, secretar general.


Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor - generali ai CES-urilor europene şi cei ai CESE

Tema principală a reuniunii a fost Angajarea tinerei generaţii: viitorul CES-urilor. În cadrul reuniunii au fost dezbătute problemele cu care se confruntă CES-urile şi modalităţile prin care acestea ar putea să fie rezolvate. Ce înseamnă aceste provocări pentru funcţionarea zilnică, compoziţia CES-urilor şi conţinutul rapoartelor lor consultative?

Pe parcursul acestei reuniuni, s-au comparat experienţele trăite de diferite consilii pentru a putea face faţă acestei provocări şi pentru a trage învăţămintele cuvenite. În ciuda diferenţelor de context instituţional dintre ţări, similaritatea tendinţelor societale generale din ţările europene ne încurajează în angajarea acestor reflecţii.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate