Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali CES

În perioada 8-9 noiembrie 2012 a avut loc la Dublin «Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali ai consiliilor economice şi sociale din Uniunea Europeană», la care au fost participat din partea Consiliului Economic şi Social dl Florian Costache, preşedinte, şi dl Marin Suliman, secretar general.


Reuniunea s-a concentrat pe abordarea a două teme principale de discuţie. Prima a constat într-un follow-up asupra discuţiilor din luna mai a anului curent "Dialog social şi civil într-o perioadă de criză naţională şi europeană", pe marginea cărora au susţinut intervenţii reprezentanţii unor consilii care au dorit să raporteze anumite progrese faţă de situaţia existentă în urmă cu şase luni.

Al doilea panel de discuţii, mai larg ca amploare, a vizat "Piaţa muncii şi reforma protecţiei sociale", în cadrul căreia au fost prezentate experienţele naţionale din Franţa, Belgia, Slovacia, Lituania, Italia etc. Trebuie menţionat faptul că CES România a transmis anterior desfăşurării reuniunii un material cuprinzător pe această temă, abordând tematica din perspectiva situaţiei existente înainte de recesiune, dar şi ulterior apariţiei efectelor crizei economice internaţionale, material alcătuit pe baza cerinţelor organizatorilor. Concluzia unanimă care s-a putut desprinde a fost că piaţa muncii a fost afectată substanţial în toate ţările membre ale Uniunii Europene, cele mai îngrijorătoare raportări fiind subliniate de reprezentanţii aparţinând consiliilor din Grecia, Spania şi Italia.

Evenimentul a constituit un bun prilej pentru promovarea înfiinţării Consiliului Mondial de Afaceri, în special în cadrul discuţiilor informale purtate cu dl Staffan Nilsson, preşedinte al CESE, dar şi pentru programarea unei întâlniri cu reprezentanţi ai Ambasadei României ataşaţi la Dublin.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate