Reuniunea anuală a reţelei de cooperare CESlink

În zilele de luni 20 şi marţi 21 iunie 2011, doamna Monica Bănărescu, directorul Direcţiei de relaţii publice şi relaţii internaţionale din CES România, a participat la reuniunea anuală a reţelei de cooperare CESlink, care a fost găzduită de CESE la sediul său din Bruxelles.


Reuniunea anuală a reţelei de cooperare CESlink

Tema principală a reuniunii s-a axat pe rezultatele sondajelor conduse de CESE, între decembrie 2010 şi aprilie 2011. Sondajele, realizate în rândul secretarilor generali ai Consiliilor Economice şi Sociale şi a celor ai  instituţiilor similare din Uniunea Europeană, au vizat cunoaşterea opiniilor cu privire la CESlink şi la modul în care acesta  serveşte cel mai bine necesităţilor consiliilor economice şi sociale naţionale. S-a hotărât ca Grupul CESlink să facă propuneri pentru dezvoltarea viitoare a cooperării pe baza acestor constatări şi să prezinte  rezultatele, pentru informare şi aprobare, în cadrul reuniunii anuale din noiembrie a preşedinţilor şi secretarilor generali.

Reuniunea anuală a reţelei de cooperare CESlink

Participanţii au exersat un nou sistem de management de conţinut pentru portalul CESlink.

Pe timpul reuniunii, doamna Anna-Maria DARMANIN, vicepreşedintele CESE responsabil de Comunicare, a prezentat tema "Noi instrumente CESE de comunicare şi de utilizare a mass-media sociale".

«Decembrie 2017»
LMMJVSD
     1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate