Şcoala internaţională de vară cu tema CES şi dezvoltarea durabilă

Şcoala internaţională de vară 2012 a AICESIS a fost găzduită de Consiliul Economic şi Social din China, în perioada 16-22 septembrie 2012, la Shanghai.


Din partea instituției noastre au participat d-na Judit Vîlnei, Director Direcția Avizare şi d-ra Silvia-Mihaela Ariciu, şef Serviciul Avizare, evenimentul reunind 50 de participanți din 25 de țări.

Principala temă s-a concentrat pe «CES-urile şi dezvoltarea durabilă», o problemă crucială, de interes şi preocupare universală, conceptul de dezvoltare durabilă fiind valoarea de bază încorporată în cultura consiliilor economice şi sociale şi în munca lor de zi cu zi, iar AICESIS este interesată ca, prin vocea tinerilor participanți la şcoala de vară, să contribuie la promovarea acestui concept.

Această şcoală de vară a constituit un prilej major pentru prezentări, dezbateri, discuții de grup, prin implicarea serioasă atât a reprezentanților AICESIS, d-nul Patrick Venturini, secretar general, d-na Hanifa Mezoui, reprezentantul permanent al AICESIS la UN şi ECOSOC, şi d-na Martha Theodorou, responsabil pe probleme de comunicare, precum şi a reprezentanților unor instituții importante din China, cum ar fi: Institutul de Dezvoltare Mondială, Centrul pentru Studiul de Corporații Multinaționale, Institutul de Studii Urbane şi de Mediu ale Academiei Chineze de ştiințe Sociale şi nu în ultimul rând, Consiliul Economic şi Social din China.

În urma sesiunii de discuţii privin,d situaţia economică internaţională şi criza financiară cu tema «Economiile emergente amenințate de criza economică», în cadrul căreia au fost prezentate date despre economiile afectate ale Indiei, Rusiei, Chinei etc., şi au fost amintiţi câțiva factori care vor ajuta în viitor la dezvoltarea economiilor emergente.

Prelegerea pe tema dezvoltării durabile în general, şi a modelului economic chinez în particular, a arătat că urbanizarea rapidă a accelerat dezvoltarea economică şi socială, China realizând o creştere economică extraordinară în ultimele trei decenii, depăşind Japonia şi astfel devenind a doua cea mai mare economie a lumii. De asemenea, organizațiile neguvernamentale au jucat un rol important în promovarea participării publice, managementului social şi transparenței deciziilor guvernamentale.

Dezbaterea-concurs, pe tema "Megaoraş (grupul din care făcea parte d-na Judit Vîlnei) sau oraş de talie mică şi medie? (grupul din care făcea parte d-ra Silvia-Mihaela Ariciu) - Care este cea mai bună variantă?, mediată de lectori marcanţi ai şcolii de vară, şi "Rolul mass-mediei" au fost subiecte ce au necesitat discuții de grup repetate, documentări laborioase, participanții însuşindu-şi pe lângă competențele necesare unui moderator, şi conceptul şi practicile dezvoltării durabile şi modalitățile de soluționare.

Prezentarea d-lui Patrick Venturini şi a d-nei Hanifa Mezoui, a prelegerii cu privire la legătura dintre organizaţiile neguvernamentale şi Naţiunile Unite au fost printre temele complexe abordate, care au suscitat interesul participanților.

«Decembrie 2017»
LMMJVSD
     1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate