Search | parlament

You search inside the website for the expression "parlament".


1. ESC management

ESC management http://www.ces.ro/esc-management/en/63


2. AICESIS Presidency

The Presidency of AICESIS is held for a two-year term, according to a principle of rotation on a continental basis, by an Economic and Social Council member of the Association. Each institution that holds the presidency of the Association has the responsibility to organize a General Assembly meeting - usually at the end of its term. http://www.ces.ro/aicesis-presidency/en/167


3. Legislation

Law 248/2013 organisation and mode of operation of the Economic and Social Council (RO). http://www.ces.ro/legislation/en/9


4. Draft legislation

Draft legislation submitted for endorsement http://www.ces.ro/draft-legislation/en/50


5. ESC President

Preşedintele CES reprezintă Consiliul Economic şi Social în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu terţii în baza unui mandat aprobat de Plenul Consiliului Economic şi Social. http://www.ces.ro/esc-president/en/5


6. Draft legislation

Draft legislation submitted for endorsement http://www.ces.ro/draft-legislation/en/157


7. Draft legislation

Draft legislation submitted for endorsement http://www.ces.ro/draft-legislation/en/177


8. Draft legislation

Draft legislation submitted for endorsement http://www.ces.ro/draft-legislation/en/188


9. The 12-th Civil Society Media Seminar

The European Economic and Social Committee (EESC) organized in Athens, with the support of the Economic and Social Council of Greece (OKE), on 22 and 23 November 2018, the 12-th Civil Society Media Seminar on the topic of "Reasserting Europe’s Values". The event brought together communication experts and political scientists, press officers, journalists, EESC members, delegates of various European economic and social councils. Our institution was represented in this seminar by Anca Simitopol, expert in the International and Public Relations Department. http://www.ces.ro/the-12-th-civil-society-media-seminar/en/189


10. General Assembly UCESIF 2019

A delegation of the ESC of Romania, composed of Mr. Iacob Baciu, President of the Romanian ESC and UCESIF President, Ms. Elena-Cătălina Surcel, ESC Vice-President, Mr. Radu Minea, ESC Member and Representative of the President to UCESIF, and Ms. Eugenia Ștefănescu, Head of the International and Public Relations Department, participated on 19 and 20 March 2019 in the events organized by the ESEC of France on the occasion of the International Francophonie Day and in the UCESIF Extraordinary General Assembly. http://www.ces.ro/general-assembly-ucesif-2019/en/196


11. Civil Society Days Seminar

Ms. Loredana URZICĂ-MIREA, member of the Romanian ESC, participated as a representative of our institution in two events organized by the European Economic and Social Committee (EESC) in Brussels on 24 and 25 May 2018. The two events were the Civil Society Days Seminar and the celebration marking the 60th anniversary of the EESC. http://www.ces.ro/civil-society-days-seminar/en/179


12. Rules of Procedure

Rules of Procedure of the Economic and Social Council http://www.ces.ro/rules-of-procedure/en/29


13. ESC Activities

Pentru îndeplinirea rolului consultativ în soluţionarea problemelor din domeniul restructurării şi dezvoltării economiei naţionale, privatizării, funcţionării şi creşterii competitivităţii agenţilor economici, relaţiilor de muncă şi politicii salariale, protecţiei sociale şi ocrotirii sănătăţii, învăţământului, cercetării şi culturii, politicilor monetare, financiare, fiscale şi de venituri, CES are următoarele atribuţii principale: http://www.ces.ro/esc-activities/en/25


14. ESC Vice-presidents

The Economic and Social Council (ESC) has three vice-presidents. http://www.ces.ro/esc-vice-presidents/en/6


15. Draft legislation

Draft legislation submitted for endorsement http://www.ces.ro/draft-legislation/en/51


16. Dezbatere CESE cu societatea civilă din România

În ziua de 29 mai 2017, între orele 09:00 și 13:00, Consiliul Economic și Social a fost gazda unei dezbateri cu societatea civilă din România, organizate de Comitetul Economic și Social European la București. http://www.ces.ro/dezbatere-cese-cu-societatea-civila-din-romania/en/161


17. Visit of the Friendship Delegation from Guangdong Province

A delegation of the Guangdong Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), composed of six persons and headed by the CPPCC President, visited Romania between 4 and 6 June 2019 at the invitation of the Economic and Social Council (ESC) of Romania and had meetings with ESC representatives, representatives of the Romanian business environment and of the Chinese community in Bucharest. http://www.ces.ro/visit-of-the-friendship-delegation-from-guangdong-province/en/198


18. EESC

Comitetul Economic şi Social European este forumul instituţional european de consultare, reprezentare şi informare a societăţii civile şi locul unde aceasta îşi poate exprima punctele de vedere. CESE oferă reprezentanţilor organizaţiilor economice, sociale şi civice din statele membre posibilitatea de a juca un rol esenţial în formularea politicilor şi în luarea deciziilor la nivelul Comunităţii. http://www.ces.ro/eesc/en/53Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate