Search | vice presidents

You search for the expression "vice presidents". We have found article containing the expression "vice "


1. Draft legislation

Draft legislation submitted for endorsement http://www.ces.ro/draft-legislation/en/177


2. Draft legislation

Draft legislation submitted for endorsement http://www.ces.ro/draft-legislation/en/50


3. EESC

Comitetul Economic şi Social European este forumul instituţional european de consultare, reprezentare şi informare a societăţii civile şi locul unde aceasta îşi poate exprima punctele de vedere. CESE oferă reprezentanţilor organizaţiilor economice, sociale şi civice din statele membre posibilitatea de a juca un rol esenţial în formularea politicilor şi în luarea deciziilor la nivelul Comunităţii. http://www.ces.ro/eesc/en/53Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate