Simpozionul International 2014

În cadrul președinției elene a Consiliului Uniunii Europene, CES din Grecia a organizat un simpozion internațional cu titlul: "O politică de migrație globală și comună în Europa: care sunt provocările pentru cooperarea cu țările terțe?", la Atena, în ziua de 30 iunie 2014.


Simpozionul a fost animat de intervențiile unor vorbitori din țara gazdă și din alte țări, care au abordat următoarele teme: criza economică și aspecte legate de migrație (rasism, xenofobie); axele majore ale unei noi agende asupra primirii și integrării imigranților; evaluarea și implementarea Codului frontierelor Schengen; dezvoltarea unei noi politici de control al frontierelor europene.

Din partea instituției noastre, au participat dl Radu Minea, vicepreședinte, și dl Ion Albu, membru BEx.

CES România a prezentat un raport privind migrația și Spațiul Schengen, punctele de vedere fiind împărtășite și de ceilalți participanți la conferință.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate