Step up pour une Europe plus forte

Monica Banarescu, directeur des relations internationales et des relations publiques, a participé à la conférence de haut niveau intitulée «Step up pour une Europe plus forte - La société civile: partenaire à part entière dans la stratégie 2020», qui a eu lieu le 25 Septembre 2012, au Comité économique et social européen (CESE) à Bruxelles.


Acest eveniment a constituit o ocazie majoră pentru dezbateri constructive asupra Pactului pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă, asupra Strategiei Europa 2020 şi a pârghiilor acestora, cum ar fi guvernanţa economică, bugetul, piaţa unică, ocuparea forţei de muncă, inovaţia şi durabilitatea. Discuţiile s-au concentrat, de asemenea, pe metode de stimulare a capacităţii societăţii civile organizate de a acţiona şi a se angaja în punerea în aplicare a strategiei.

Evenimentul a reunit factori de decizie la nivel înalt, naţionali şi europeni, reprezentanţi ai societăţii civile, ai consiliilor economice şi sociale sau instituţiilor similare naţionale, ai autorităţilor regionale/locale, lideri de opinie şi alţi actori cheie care îşi vor face cunoscute punctele de vedere în scopul relansării creşterii în UE.

În cursul acestui eveniment, au fost explorate diferite modalităţi de a readuce Europa înapoi pe calea creşterii, ţinând seama de faptul că, în conformitate cu Strategia Europa 2020, obiectivele creşterii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii sunt interconectate şi se consolidează reciproc. Chestiunile care au fost discutate include progresul către uniunea financiară şi fiscală, cercul vicios al crizei bancare şi al datoriei suverane, euro-obligaţiunile, rolul bugetului UE şi atragerea capitalului privat prin intermediul obligaţiunilor de proiecte, funcţionarea semestrului european şi guvernanţa economică în zona euro şi în UE în ansamblul său.

«Novembre 2017»
LMMJVSD
   1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate