UCESIF 2014

În ziua de 17 noiembrie 2014, s-a desfășurat, la sediul CESE din Paris, colocviul cu tema "Responsabilitatea socială a întreprinderilor în acțiune: căi către un Plan Național pentru RSI".


Proiect foaie de parcurs [RO]Adunarea Generală a Uniunii Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare ale statelor și guvernelor membre ale Francofoniei (UCESIF) a avut loc la data de 18 noiembrie 2014, la aceeași locație.

Participarea domnului Dragoș Mihalache, vicepreședinte al CES, la aceste două evenimente consecutive, a fost decisă la ședințele de BEx și Plen ale CES, din data de 6 noiembrie 2014.

Colocviul a fost organizat sub formă de ateliere creative care au implicat în discuție un număr mare de persoane și s-a axat pe următoarele probleme: ameliorarea transparenței și a guvernanței întreprinderilor, răspunsuri la necesitățile de sprijinire a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, competitivitatea și dezvoltare durabilă, responsabilitatea întreprinderilor în raport cu căile lor de aprovizionare și de valorizare, participarea salariaților și a reprezentanților acestora în demersurile RSI (responsabilitatea socială a întreprinderii), etc.

Adunarea Generală a UCESIF a purtat discuții legate de acțiunile realizate de către CES-urile membre, în colaborare cu UCESIF. De asemenea, a fost evaluată activitatea UCESIF, au fost discutate propunerile pentru noua foaie de parcurs și, în final, a fost adoptată noua foaie de parcurs 2015-2916. (traducere în anexă).

Aici trebuie subliniat faptul că Foaia de parcurs prevede organizarea, până la sfârșitul anului 2015, a unui seminar de schimb de experiență asupra rezultatelor colaborării în ceea ce privește promovarea unor drepturi fundamentale, și măsurarea progreselor lor în cadrul Cartei sociale, pe baza a două pacturi fundamentale, Pactul internațional al drepturilor civile și politice și Pactul internațional al drepturilor economice, sociale și culturale:

Seminarul este prevăzut a fi găzduit  de CES-ul din Congo sau de CES România.
  
În aceeași zi a avut loc și un Consiliu de administrație în care a fost analizată și aprobată situația financiară a Uniunii. De asemenea, a fost creat, ca urmare a Colocviului de la Niamey, Comitetul de monitorizare a rolului CES în sprijinirea implementării soclurilor de protecție socială universală și a fost adoptat programul de acțiune pentru lunile viitoare cu privire la foaia de parcurs adoptată la Adunarea Generală.

S-a stabilit ca următoarea Adunare Generală a UCESIF să aibă loc în prima sâmbătă a lunii iunie 2015, la Rabat, în Maroc.

Daca nu vizualizati fisierele Microsoft Office Word MS Word atasate atunci click aici pentru download Word Viewer


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate